Naturcenter med tårn og café

En lang bygning med udstillingslokale og café adskilt

SEJLFLOD:Den nye naturcenter ved Vildmosegård er på papiret færdig og klar til at blive bygget. Sejflod Kommune har med økonomisk bistand fra Aage V. Jensens fonde fået lavet fem skitseforslag og har valgt arkitektfirma C. F. Møllers forslag, som det bedste. - Det bliver det forslagm som vi arbejder videre med når vi holder møde i bedømmelsesudvalget på mandag, siger borgmester Kristian Schnoor (S). Det nye naturcenter bliver udført som en samlet længe, der kommer til at ligge parallelt med den nuværende Vildmosegård. På den måde bliver der en trelænget bebyggelse. Syd for det nye center skal der være ankomstplads for gæster, der kører med bus, mens en regulær parkeringsplads bliver placeret under løvtræer mod øst. Bedømmelsesudvalget skal på mandag kigge på økonomien og forsøge at finde ud af, hvorledes kommunen skaffer de 18 til 20 millioner, som det vil koste at gøre centret til virkelighed. - På nuværende tidspunkt har vi tilsang om 4,5 mio kroner herunder EU-midler. Vi har yderligere en million fra en anden pulje plus enkelte mundtlige tilsagn, men der er et stykke vej til de 20 mio. Derfor regner vi med at skulle dele byggeriet op i etaper, forklarer borgmesteren. Vinderprojektet har adskilt udstillingslokale og café og opererer med et indgangsparti udformet, som en sprække i længen. Her har bedømmelsesudvalget dog betænkeligheder og så gerne, at naturcenteret blev bygget sammen , så billetsalg og café kan klares af en enkelt ansat i lavsæsonen. Inden for vil Lille Vildmose-udstillingen blive belyst fra nord, og generelt finder bedømmelsesudvalget indretningen meget vellykket. Facaderne bliver udført at tjærebehandlet træ og zink, og byggeriet indgår smukt i det nuværende landskab og bebyggelse. Uden for nummer har Aalborg-arkitektfirmaet C. F. Møller ligesom de fire andre arkitektfirmaer valgt at tilføje et tårn med udsigt til deres forslag. Bedømmelsesudvalget er glade for tårnet, men mener dog, at det skal være væsentlig lavere. Herudover vil udvalget gerne have en elevator i tårnet, hvilket måske vil gøre det mindre elegant at se på. Men alligevel. Udsigtsplatformen øverst er også lige det mindste og må gerne blive større. Men ellers køber udvalget gerne Møllers forslag.