Naturen har brug for frivillige

24. maj er europæisk nationalparkdag - Nationalpark Thy markerer dagen med tre arrangementer i uge 20.

I weekenden 28.-29. maj står støtteforeningen Nationalpark Thy bag et naturplejeprojekt ved Stenbjerg Landingsplads, hvor der fjernes hybenroser fra klitheden. På billedet er det hybenroser ved Hamborg øst for Hanstholm.
Arkivfoto: Jens Fogh-Anderse

I weekenden 28.-29. maj står støtteforeningen Nationalpark Thy bag et naturplejeprojekt ved Stenbjerg Landingsplads, hvor der fjernes hybenroser fra klitheden. På billedet er det hybenroser ved Hamborg øst for Hanstholm. Arkivfoto: Jens Fogh-Anderse

Alle interesserede får mulighed for at gi' naturen en hjælpende hånd, når Nationalpark Thy i løbet af uge 20 gennemfører tre arrangementer for at markere den europæiske nationalparkdag 24. maj. Det europæiske tema for dagen er "Volunteering - nature needs you", så derfor lægger to af de tre arrangementer i uge 20 op til, at alle, der har lyst, kan give en hjælpende hånd til naturen og for alle arrangementers vedkommende blive klogere på naturpleje og naturindhold. 24. maj handler det om naturpleje på et privatejet areal ved Tyskerbakken. Arealet er en del af nationalparken, og plantør Ib Nord Nielsen fortæller om pleje af klitheden inden, deltagerne selv ifører sig arbejdshandsker og tager fat på et stykke praktisk plejearbejde. Væk med hybenroser I weekenden 28.-29. maj er Støtteforeningen Nationalpark Thy vært ved et lignende arrangement, når foreningen starter et frivilligt naturplejeprojekt ved landingspladsen i Stenberg. Opgaven her er at fjerne bevoksninger af den invasive hybenrose, rosa rugosa, som er aldeles uønsket på klithederne. 26. maj er Jørgen Nordkvist og Søren Telling fra Biologisk Forening for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforening Nordthy guider på en tur med udgangspunkt fra Nationalparkcentret på Stenbjerg Landingsplads. Turen går fra hav til skov og undervejs fortælles om nationalparkens unikke natur.