Naturen og kulturen støder sammen

BRØNDERSLEV:Når naturen og kulturen støder sammen, er emnet for naturvejledernes tur søndag til Søheden Plantage. Naturvejleder Christian Nørgaard og Brønderslev Kommunes tekniske chef Asger Nielsen vil tage deltagerne med på en tur til områdets igangværende grusgrave og en reetableret grusgrav. Undervejs fortælles om hvilke krav, der stilles til grusgravning i området, og hvad man er forpligtiget til at gøre, når en gammel grusgrav skal føres tilbage til det,der ligner naturlig tilstand. Områdets geologi vil blive berørt, og der orinteres om Søheden Plantages fremtid. Christian Nørgaard anbefaler, at man medbringer kaffe eller the. Der kan læses mere om naturvejledernes ture og arrangementer i folderen “Oplev naturen”, som fåes på biblioteket, turistkontoret eller rådhuset. inge