Natur

Naturen pløjes op

Flere steder i Aalborg Kommune har landmænd pløjet områder, der burde være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det får Danmarks Naturfredningsforening til at slå alarm.

De aktuelle tilfælde er blevet anmeldt til Aalborg Kommune. Det drejer sig bl.a. om oppløjning af områder i en ådal vest for Nibe og et areal ved Sebbersundbroen få meter fra Limfjorden. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Kommune, Søren Chr. Jensen, vurderer, at nogle landmænd tager fat på de beskyttede naturområder, efter at regeringen sidste år sagde god for, at de fleste brakarealer kunne pløjes. - Men der er ingen undskyldning for at dyrke beskyttet natur. Landmændene har pligt til at at sætte sig ind i reglerne, siger Søren Chr. Jensen. Området ved Nibe, hvor der er blevet pløjet op, er udlagt som EU-habitatområde. Her findes den sjældne sommerfugl hedepletvinge, og der vokser ogå gøgeurt.