Naturen skal kunne bruges aktivt

Jammerbugt Kommune fik, hvad den kom efter, da der var borgermøde i Aabybro mandag aften.

Selvom de cirka 40 fremmødte ikke fyldte meget i Nordjyllands MedieCenter, fylder referatet fra aftenen fem tætskrevne sider. Borgerne kunne komme med input til, hvordan Jammerbugt Kommune skal udvikle sig frem til år 2020. Og dét benyttede de sig af. Der blev blandt andet talt om det åbne land i "pendlingsoplandet", hvilket vil sige Aabybro, Biersted, Nørhalne, Pandrup, Kaas og Moseby. Fælles for forslagene var, at naturen skal kunne bruges aktivt. Især ved at have sammenhængende stisystemer for både cyklister, løbere og gående samt ryttere. Ingen talte om, at pendlingsoplandet skal rumme mere landbrug, og mulighederne ville da også være begrænsede. I stedet handler det om at skabe adgang til naturområderne, som skal kunne anvendes aktivt. Om det så er kanosejlads på Ryå, junglestier eller noget tredje. Og så handler det i lige så høj grad om at oplyse om, hvilke naturoplevelser der er mulighed for. Borgermødets anden del handlede om byudvikling. For Aabybro blev der - blandt meget andet - talt om mangel på boliger til ældre centralt i byen. Der var også et stort ønske om en omfartsvej nord om byen. For Nørhalne og Biersted blev der også talt om infrastruktur. Gerne trafikchikaner i de to byer, eller hvad med en omfartsvej syd om Nørhalne? For Pandrup blev der talt om markedspladsen, som kunne bruges som et aktivitets- eller legeområde. Der bør være sammenhæng mellem Pandrup og Kaas, og for Kass var der ønske om, at ubebyggede grunde vedligeholdes bedre. Et særligt forslag gik på at placere 10. klassecenter i forbindelse med Jetsmarkhallen. For Moseby blev der talt om Briketfabrikken, der bør bevares, måske fredes. Borgermødet i Aabybro var det tredje af i alt seks. Det fjerde finder sted i aften, onsdag, på Gjøl Skole. W På www.jammerbugt.dk/helhedsplan09.dk kan der læses referater fra borgermøderne og mere om Jammerbugt Kommunes helhedsplan.