Natur

Naturen skal markedsføres - men den skal også beskyttes

Tage Leegaard er blevet formand for BFN - for at synliggøre den og naturligvis naturen.

Det er et kendt ansigt på egnen, der i april på generalforsamlingen i BFN blev valgt til ny formand. Tage Leegaard ser det som sin hovedopgave at synliggøre BFNs aktiviteter og den enestående natur på egnen. Foto: Peter Mørk

Det er et kendt ansigt på egnen, der i april på generalforsamlingen i BFN blev valgt til ny formand. Tage Leegaard ser det som sin hovedopgave at synliggøre BFNs aktiviteter og den enestående natur på egnen. Foto: Peter Mørk

Biologisk Forening for Nordvestjylland - en faktor på egnen siden 1972 - valgte her i foråret ny formand, nemlig Tage Leegaard, Sønderhå. Hans primære opgave er, fortæller han, at synliggøre foreningen og dens aktiviteter, men også naturen - den enestående natur, der er tale om her i det nordvestjyske. Tage Leegaard er i forvejen et kendt ansigt på egnen. Befalingsmand, landmand, kvægrådgiver og nu lærer på Hanstholm Skole, når det gælder det erhvervsmæssige. Men dertil mangeårig konservativ politiker og organisationsmand, herunder ”miljøaktivist” tilbage i 1980’erne. For interessen for naturen og miljøet har altid været der, og han har i mange år været aktiv i BFN, endda på kassererposten i et par år midt i 1990’erne. - Udover at pleje vore egne aktiviteter og synliggøre dem, så vi hele tiden får nye medlemmer, vil vi fra BFNs side meget gerne i samtale og samarbejde med andre, siger Tage Leegaard: - For det handler jo om at bevare og genskabe natur. Og om at markedsføre den sådan, at flest mulige får gavn af den. Men på den anden side også at beskytte den nogle steder ved at lukke for adgang. Eksempelvis tåler ynglende traner altså ikke, at der kommer folk forbi reden hele tiden, og der er også planter, som bedst trives bag ved et hegn, de så må iagttages igennem. Den kommende Naturpark Thy har BFN været engageret i, og det vil foreningen også gerne være i fremtiden. Dertil kommer dens egne aktiviteter som Ørhage Naturcenter (Hummerhuset) i Klitmøller, naturskolen, registrering af planter, ringmærkningsgruppen og en ny naturgenopretningsgruppe, der meget snart stiftes og træder frem med et program, der lige nu er under udarbejdelse. Dertil vil foreningen gerne udvide sit geografiske område til Øster Hanherred og resten af den nye Jammerbugt Kommune. I forvejen dækker den Thy, Thyholm, Mors og Vester Hanherred, hvorimod de mange tidligere aktiviteter i Salling er vigende. villy.dall@nordjyske.dk