Ældreforhold

Naturen skal være en del af ældreomsorgen

Ældrecentret Solgården har fået 60.000 kroner i statsstøtte til “Grøn omsorg”.

Hvem siger, at plejekrævende ældre kun skal ud, når vejret er godt? Og hvem siger, at man skal sløjfe et blomsterbed i Solgårdens have, bare fordi pedellen ikke kan overkomme at passe det? Måske kunne naturen og haven i højere grad inddrages til ligeværdige fællesoplevelser for ældre og personale eller pårørende. Sådan lyder nogle af de tanker, der har slået rod hos områdeleder Annette Jensen, Ældrecentret Solgården i Hundborg, efter at hun har læst bogen ”Grøn omsorg”, der er skrevet af Gerd Johnsen. - Vi ved godt selv, at det at komme ud, giver ro og eftertænksomhed. Og vi kan godt mere, end vi tror, siger Anette Jensen. Hun fandt de nye tanker om at inddrage naturen som en motiverende faktor i ældreplejen så spændende, at hun søgte om at få del i en pulje på 200 millioner kroner, som Socialministeriet har afsat til udvikling af bedre ældrepleje. Nu har Solgården så fået tildelt 59.630 kroner fra puljen. Nogle af pengene skal bruges til et undervisningshonorar til Gerd Johnsen, der besøger Solgården den 23. oktober for at give inspiration og baggrundsviden til en arbejdsgruppe, der består af personale, pårørende, beboere, frivillige og ældrekomitémedlem. Nogle af ideerne er at indkøbe en havepavillon eller lave hyggekroge i haven. Ældrecentret Solgården i Hundborg har 32 beboere, mens yderligere 80-90 ældre får en form for hjælp i eget hjem. Personalegruppen tæller godt 60 personer.