Lokalpolitik

Naturen spoleres

Danmarks Naturfredningsforening mener, Jydske Aas ødelægges af råstofgravning.

Der skal fortsat graves råstof i et naturskønt område. Arkivfoto: Hans Ravn

Der skal fortsat graves råstof i et naturskønt område. Arkivfoto: Hans Ravn

- Noget af det smukkeste natur i Vendsyssel - Jyske Aas - spoleres af råstofgravning. Danmarks Naturfredningsforening har forsøgt at sætte en stopper for, at det, der i Danmark kommer nærmest en bjergkæde ødelægges. - Vi må se på, at højdepunkter på 100 meter afløses af store huller, når råstoffet graves væk, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Brønderslev Kommune, Lars Schönberg-Hemme. På generalforsamlingen i Danmarks Naturfredningsforening sagde formanden, at Brønderslev Kommune som skovejer ikke ønsker at sælge flere dele af Søheden Plantage. - Men Region Nordjyllands Råstofkontor presser på, for at få kommunen til at sælge. - Regionen har en forpligtigelse til at udpege egnede råstofområder, og indtil for nylig har entreprenørfirmaet Svend Aage Christiansen gravet lige nord for skoven. - Set med firmaets øjne, vil det være rationelt at kunne fortsætte råstof at kunne fortsætte råstofgravningen samme sted. - Man kender jo kvaliteten, og den er særdeles god til støbning af betonkonstruktioner, fortæller Lars Schönberg-Hemme. Lars Schönberg-Hemme mener, at det er forkert, at der i Region nordjylland kun udpeges ét område til råstof-gravning. - Der er flere områder at vælge imellem. Han fortæller, at Danmarks Naturfredningsforening støtter Brønderslev Kommune. - Søheden Plantage er et enestående, og meget meget højtliggende landskab i Jyske Aas. - Hvis det skulle gå galt, bliver den mulighed tilbage, at kommunen og naturfredningsforeningen i fællesskab rejser en fredningssag. Lars Schönberg-Hemme mener, at planlægningen af vand- og naturplanerne i Brønderslev Kommune i løbet af det seneste år har taget en betænkelig drejning. - Det er begyndt med, at teknisk udvalgs færdigbehandlede forslag til Naturstyrelsen ikke er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen, blandt andet fordi en kommunal sagsbehandler på mødet af partiet Venstre er blevet beskyldt for at være i ledtog med naturfredningsforeningen. -Det er åbenbart en meget belastende beskyldning - og fuldstændig uberettiget. Den pågældende sagsbehandler har aldrig været aktiv i naturfredningsforeningen i Brønderslev eller blandet sig i vores arbejde. - Det eneste bidrag, som Brønderslev Kommune har villet tilbyde for at nedsætte kvælstofforureningen i Limfjorden er blevet taget af bordet. - Det drejer sig om et område ved Stubdrup Bæk, der som vådområde kunne have tilbageholdt store mængder kvælstof. Det sidste nye er en kampagne iværksat af Bæredygtig Landbrug for med egne målinger af drænvand til vandløbene at dokumentere, at landbrugets udslip af kvælstof er meget mere beskedent end målt af DMU. - I løbet af kort tid skal teknisk forvaltning udarbejde handleplaner for de samme Natura 2000-områder, som kommunalbestyrelsen ikke har villet give høringssvar til.. - Hvordan de kommer til at se ud, kan man gå hen og blive helt spændt på, siger Lars Schönberg-Hemme.