Naturen tabte et slag i byrådet

Læserbrev

Lokalpolitik 1. februar 2009 05:00

Jeg og Radikale Venstre vil om nogen støtte erhvervsudviklingen i Mariagerfjord Kommune. Det gælder landbruget, såvel som andre erhverv, men ikke for enhver pris. Landbruget skal have lov til at udvikle sig, vokse, være effektive og konkurrencedygtige - men et hensyn står over alt andet: den natur vi efterlader vore efterkommere og som bliver fattigere hver gang vi tillader noget bliver ødelagt og forsvinder. Det er derfor betænkeligt og bekymrende, at byrådet tillader udledning af mere ammoniak og kvælstof, end de grænseværdier man selv tidligere har besluttet. Hvad er grænseværdierne så værd? Er det så ikke en glidebane vi er kommet ind på? Dygtige embedsmænd og eksperter har beregnet og vurderet den belastning, en fordobling af et kvægbrug vil betyde for naturen. Anbefalingerne er klare og ikke til at misforstå: naturen lider skade. Ganske vist er der her tale om en mindre mose, som i det store spil ikke har nogen væsentlig betydning. Forsvinder den, er der såmænd ikke mange der opdager det. Hvis det er holdningen hver gang, en landmand søger om miljøgodkendelse, er jeg og Radikale Venstre meget bekymrede på naturens vegne. Hvis der næste gang ansøges om endnu mere udledning af miljøbelastende ammoniak og kvælstof, hvad er holdningen så? Landspolitisk har Venstre overtaget væsentlige dele af Radikale Venstres miljøpolitik. Det er glædeligt, at regeringen har fået øjnene op for vigtigheden af at ændre politik til gavn for vores natur og miljø. Trist er det dog, at Venstre lokalpolitisk handler fuldstændig som de plejer: individet frem for naturen. Venstres grønne politik er således bare varm luft! Socialdemokraterne har i denne sag skuffet: da sagen i efteråret blev behandlet i udvalget for teknik og miljø, var Socialdemokraterne tilhængere af at skærpe miljøkravene. De har nu ændret kurs og har slækket på kravene, akkurat som den borgerlige fløj har gjort. Tilbage er kun SF og B, som synes vor natur og miljø skal forsvares med skrappere krav til en miljøgodkendelse. Jeg hører og forstår godt argumentet med, at en slap miljøgodkendelse er bedre end ingen. Uden en godkendelse - altså uændret drift - kan landmanden udlede alt det han har samvittighed til, uden at overtræde nogen regler. Jeg synes dog argumentet er tyndt. Man spiller hasard med vores natur, når vi overhører eksperternes advarsler og anbefalinger. Jeg havde håbet, at borgmesteren havde bragt forslaget til afstemning med håndsoprækning. Så kunne der måske have vist sig nogle fornuftige byrådskollegaer, der ville have undladt at stemme. Nogen som ville stemme efter hjerne og hjerte og ikke efter partidisciplin. Ved behændigt at spørge om der var andre end SF og B der gik imod, undgik vi at få synliggjort de som hverken var for eller imod.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...