Naturen tilbage til naturen NATURGENOPRETNING: Danmarks Naturfond poster penge i Højris Mølle, hvor Sønderup Å snart igen vil bugte sig som i gamle dage

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Martin Bagger er opvokset i området og Danmarks Naturfonds opsynsmand på stedet. foto: ajs Nielsen

HØJRIS:Idyllen er på vej tilbage til naturen omkring Højris Mølle i Halkær Ådal. Om føje år kan den gamle mølle meget vel igen stå med sit stråtag og møllehjulet sindigt knirkende og kørende. Sådan ser Lars Johansen, administrator i Danmarks Naturfond det i hvert fald gerne gå. 1. oktober overtog Danmarks Naturfond dambrugsarealerne, så fonden nu ejer lige omkring 70 ha skov og engjord omkring den gamle mølle. Og der er ikke meget tilbage af dambruget, der i 60 år var en del af livet i ådalen. 1. december vil alle bygninger og fiskebassiner være forvundet fra jordens overflade, og Sønderup Ås gamle løb være ført tilbage til noget mere naturligt. For naturens skyld Opkøbet handler nemlig dybest set om naturgenopretning. - Siden Danmarks Naturfredningsforening stiftede fonden i 1969 har vores virke gået på at åbne naturen for alle slags mennesker. Det er også det, vi gør her omkring Højris Mølle, hvor vi begyndte opkøbet i 1993, fortalte Lars Johansen, da han i går tog et halvt hundrede naturelskere med på en rundtur omkring møllen. Nordjyllands Amt har en stor del af æren for, at det også er lykkedes, at indlemme dambruget som en del af Naturfondens ejendom. Det er amtet, der har forhandlet med ejeren af Højris Mølle Dambrug om at nedlægge bruget, som det i øvrigt også er sket med Sønderup og Munkholm Dambrug. Alt sammen med det formål at genoprette naturen i ådalen og skabe et bedre vandmiljø. Og det var måske sidste chance, påpegede Lars Johansen. - 1. januar forsvinder amterne jo. Gravemaskinerne har i tre uger flyttet grundigt rundt på jord og planter, og snart vil Sønderup Å ikke længere være lige. De 32 damme forsvinder, men den gamle mølledam, der får sit vand fra naturlige kilder, bliver. Stemmeværket bliver også fjernet og vandstanden i åen er allerede steget en halv meter. - Hele området bliver planeret, og der bliver lagt græstørv på brinkerne, fortæller Lars Johansen. Hvor åen ikke får sit snoede løb, bliver der græsningsarealer. - Vådeng, som formentlig kommer til at stå under vand i vinterperioden, forklarer Lars Johansen. Naturens opsynsmand Martin Bagger har i flere år været Danmarks Naturfonds opsynsmand med området. Han deltog også i Naturvandringen i år iført de uundværlige gummistøvler og en lang lige gren, som naturen valgte at bygge som den ideelle vandrestok. Han glæder sig til at se åen sno sig, som den gjorde, da han voksede op på nabogården som barn og til at stisystemet i området bliver længere. Men han er også ked af at en dambruget må lukke. - Det har jo været en lille lokal virksomhed i 60 år, og når man bor her savner man den rislen af vand, der altid var. Naturgenopretningen kommer til at betyde flere gæster på de næste 70 ha land. - For de lokale betyder området allerede utrolig meget og her kommer allerede mange skoleelever, fortæller Martin Bagger, som håber, at Naturfonden vil åbne åen for fiskeri for børn og handicappede. Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Aars, Jørgen Grøn, var også trukket i gummistøvlerne. - Vi er meget glade for at Danmarks Naturfond har overtaget dambruget. Det kommer til at betyde en forbedring af vandmiljøet, men kommer også til at betyde, at mange flere vil få gælde af naturen omkring Højris Mølle. Selve Højris Mølle har stået i dalen siden sidste halvdel af 1600-tallet. Møllebygningen er fredet og Lars Johansen håber at der med tiden bliver fundet penge og kræfter til at restaurere den. - Det første, vi vil arbejde på, er, at få genetableret det oprindelige stråtag. Og hvem ved - på lidt længere sigt bliver der måske basis for et møllelaug og mølledage på Højris Mølle.