Naturen tivoliseres

Centerbygningen, der planlægges bygget ved det kommende reservatet i Lille Vildmose, viser en bygning, der, så vidt jeg kan se, mere hører hjemme i et industrikvarter end ved et naturreservat. Arkitekten har absolut designet en smart bygning, der er i trend med tiden, men slet ikke er i pagt med naturen . Naturfredningsmyndighederne burde modsætte sig den "unaturlige" byggestil og kræve bygninger opføres i en stil og af materialer, der langt mere diskret tilpasses de naturlige omgivelser. I sådanne områder bygger man i USA af bjælker, natursten og græstørvetag eller lignende, der er i samklang med omgivelsernes karakter. Her har man lært af fortidens fejlagtige tivolisering af naturen og rettet på fejltagelserne. Vi er årtier efter USA i anlæggelse af naturreservater med offentlig tilgang og bør lære af de erfaringer man har gjort i derovre . Håber byggeplanerne bliver revideret, inden fejltagelsen er uoprettelig . Danmark kan ønskes til lykke med Lille Vildmose Naturreservatet, som bliver en enestående oplevelse for nationale og internationale gæster, men forhåbentlig med et mere naturharmonisk bygningsværk som udgangspunkt til de mange naturoplevelser. Iver Sørensen Himmerlandsgade 44, Hadsund revi@wanadoo.dk