Lokalpolitik

Naturen vandt i byrådssalen - og i Lønstrup

17 af 29 byrådsmedlemmer stemte tirsdag aften ja til et ændringsforslag til lokalplanen for et nyt sommerhusområde nord for Møllebakkevej i Lønstrup.

Med ændringsforslaget er det nu sikret, at et særligt beskyttet naturområde helt tæt på Hunderup Bæk også i fremtiden får lov til at være beskyttet. Lige siden sagen begyndte at bølge, har byrådsmedlem Svenning Christensen (V) stået fast på, at han ønskede det store lokalplanområde med plads til mange sommerhusgrunde beskåret med et forholdsvis lille stykke svarende til otte grunde, der var planlagt tæt på den særligt beskyttede natur. Svenning Christensen har fra starten haft opbakning i plan- og miljøudvalget fra Jørgen Bing (SF), og da Jens Chr. Larsen (løsgænger) havde besigtiget området i Lønstrup, sluttede han sig også til. Resten af plan- og miljøudvalget - Per Harfeld (V), Knud Størup (UP), Henning Sigsgaard (UP) og Knud Rødbro (UP) – har imidlertid kun ønsket at skære tre grunde af det store projekt. Indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Landsbyrådet Skallerup, Vennebjerg, Lønstrup samt Vejforeningen Havtornvej, som undertegnede er en del af, har ikke rokket ved deres beslutning. Derfor var der ikke i plan- og miljøudvalget flertal for at skære de otte grunde væk og tage hensynet til naturen, og i økonomiudvalget så det ud på samme måde. Som sommerhusejere i naboområdet blev vi af kommunen inviteret til at give vores mening til kende i høringsfasen. Vi har i indsigelsen budt det nye sommerhusområde velkommen, og vi har alene ønsket, at de otte grunde, som i lokalplanforslaget ligger tættest på det fredede område, måtte blive skåret ud. Det har hele tiden været vores holdning, at hvis de otte grunde blev droppet, ville de mange andre nye grunde få endnu større herlighedsværdi, end hvis der var klemt otte mere ind. Ejerne af de nye grunde vil nemlig – ligesom vi alle kan i dag – kunne bevæge sig i samme skønne, grønne kile, som lokale, turister, råvildt, ræve og harer benytter i dag, men den mulighed spolerer man naturligvis, hvis man bebygger området intensivt. Sagen sluttede i byrådssalen med en god debat og en demokratisk proces. Den faldt – til manges store glæde - ud til naturens fordel og tak for det til Svenning Christensen (V), Arne Boelt (S), Thomas Mark (R), Michael Karlborg (V), Sven Bertelsen (UP), Kai Møller (UP), Jens Chr. Larsen (løsgænger), Ole Ørnbøl (S), Frode Bang (UP), Jens Broen (K), Bent Mikkelsen (SF), Henrik Guldsø (løsgænger), Lisbeth Jensen (SF), Niss Ribergaard (S), Per Larsen (K), Jørn E. Christiansen (SF) og Lilli Damsgaard (S). (Finn Olesen (S) og Jørgen Bing (SF) deltog ikke i byrådsmødet). For os, der føler, at vi har haft en fornuftig sag på hjerte og er landet med naturværdierne i behold efter en god demokratisk proces i byrådet, er der kun at sige. Vi er mange, der har noteret os navnene ovenfor. Husk dem til valget til efteråret. Det gør vi!