Naturens former og lys er udgangspunktet

Svend Åge Madsen og Kirsten Holm udstiller maleri og keramik på Galleri Uggerby

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kir­sten Holm fin­der for­mer i na­tu­ren, som bli­ver in­spi­ra­tio­nen for hen­des ke­ra­mik. foto: Ben­te Po­der

LØNSTRUP:Galleri Uggerby har slået dørene op for en maleri- og keramikudstilling med nordatlantiske rødder. På sin vis har både Svend Åge Madsen og Kirsten Holms arbejder et udgangspunkt på Færøerne. Mest direkte ses det i Svend Åge Madsens malerier, som rendyrker det færøske lys og landskab - en livslang fascination af øerne i Nordatlanten, som begyndte med hans første besøg i 1948. Siden har han besøgt Færøerne 18 gange, senest i juni i år. Hvis man nu for sit indre blik ser Svend Åge Madsen sidde ved en færøsk fjord med staffeli og palet, tager man grumme fejl. Så elskværdigt er det færøske vejrlig ikke. - Det skifter for meget. Det er spændende, men det er nærmest kun glimt, man får at se. Desuden bliver man forstyrret i arbejdet af nysgerrige, siger Svend Åge Madsen. - Lyset spiller en stor rolle for mig og minderne om træhusene, som dengang i 1948 havde græstørv på taget. Svend Åge Madsen fæstner sine indtryk dels på nethinden og dels på 60-80 tegningerne, som danner udgangspunktet, når han sætter sig til lærredet hjemme i Billund. Kirsten Holms raku-brændte keramik er ikke alene inspireret af naturens former og farver, men naturen er også integreret i keramikken i form af fundne naturgenstande, som bruges som låg. En sten eller en muslingeskal tilpasses så præcist til keramikken, at den nærmest ser ud til at være en integreret del af Kirsten Holms arbejder. Kun Kirsten Holms årelange erfaring med brænding i udendørs rakuovn gør det muligt at skabe et millimeter-præcis ”ægteskab” mellem keramik og den fundne naturform. Og Færøerne? Kirsten Holm besøgte øerne i 1994. - Jeg tog en sten med hjem, og brugte den til min første kombination af naturskabte former og keramik, siger Kirsten Holm. Læsø er et af hendes foretrukne steder. Og overalt har hun øjnene åbne for naturformer, som hun eksempelvis kan præge ind i leret, før brændingen. Alle Kirsten Holms arbejder er unika.