Naturens vagthund virkede

Den lokale naturfredningsforening har generelt haft held med sine aktioner i 2007 - bortset fra i sagen om banearealet i Aars

Naturfredningsforeningen reagerede på rytternes ødelæggelser på Himmerlands-stien, og kommunen rykkede ud og reparerede. Arkivfoto

Naturfredningsforeningen reagerede på rytternes ødelæggelser på Himmerlands-stien, og kommunen rykkede ud og reparerede. Arkivfoto

AARS:Naturens vagthund ikke blot af navn men også af gavn. Denne rolle levede Danmarks Naturfredningsforening for Aars og Aalestrup op til i det forgangne foreningsår, hvor der bl. a. blev rejst sager om en oppløjet markvej, en tilgroet adgangsvej til Navn Sø og heste-ødelæggelser på Himmerlandsstien. Disse og andre aktioner fra den ny-sammensluttede forening - Aars og Aalestrup havde tidligere hver sin lokalkomite - berettede formand Jørgen Grøn, Sjøstrup, på foreningens årsmøde. Og han konstaterede også, at kommunen har reageret på foreningens henvendelser. Bl. a. med et påbud til markvejs-ejeren om at retablere den. Men det var dog ikke alle henvendelser, kommunen reagerede på som naturfredningsforeningen havde ønskedet: - Sidste år vedtog kommunen en lokalplan for det gamle baneareal i Aars. Desværre indarbejdede man ikke de ændrings-forslag, vi var kommet med. Men vi blev beroliget med, at når det var et af byens førende pengeinstiutter, der stod bag planen, var det en garanti for, at det ville blive et godt og smukt projekt. Sådan er det bare ikke gået, fastslog Jørgen Grøn i sin beretning: - Himmerlandsstien har nemlig fået et tåbeligt forløb, hvof mange slet ikke kan finde ud af, om de befinder sig på den eller ej. Parkeringspladsen er een stor asfaltørken og den grønne beplantning er næsten ikke eksisterende. Selve bygningen ligner mere et almindeligt staldbyggeri end et arkitektonisk spændende spændende centerbyggeri. Ja, mange landmænd har så meget æstetisk sans, at de ikke kunne finde på at lave sådant et byggeri, konstaterede naturfrednings-formanden. Mens stiforløbet, indretningen af det tidligere baneareal og selve byggeriet her - Kvickly-Fakta - således fik knubbede ord i formands-beretningen, gav en an lokalplan-henvendelse en mere positiv reaktion, nemlig lokalplanen vedrørende udvidelse af golfbanen i Aars: - Vi bad om at, at anlægsplanen for baner og stier blev indarbejdet i lokalplanen, at der blev anlagt et forsinkelsesbassin af hensyn til fiskenes gydemuligheder og at alle områder skulle være gødnings- og pesticid-fri. Vi blev imødekommet i de to sidste punkter, mens man ikke mente, man var klar til at lave anlægsplanen på daværende tidspunkt, forklarede Jørgen Grøn. Jørgen Grøn som formand, Svend Erik Bisgaard, Klotrup, næstformand og Lena Versluis, Aalestrup, som sekretær.