Naturfag på 9. klasses-niveau

Nye gymnasiekrav aktualiserer behovet for undervisning på avu hos VUC

Hos nogen er der en forskrækkelse for naturfag, men når man først får dem ind i klasselokalet, synes de fleste, at det er rigtig spændende. Sådan lyder det fra Birthe Hede, der underviser på VUC Thy-Mors på avu-niveau. Avu står for almen voksen uddannelse og er et undervisningsforløb, der fører frem til eksamen på 9. klasses niveau. VUC Thy-Mors har ikke siden 2003 været i stand til at gennemføre naturfagsundervisning, fordi interessen blandt de voksne kursister simpelthen ikke har været stor nok til, at der kunne oprettes et hold. Men i det kommende skoleår satser VUC Thy-Mors på, at det vil lykkes. For folkeskolens nye prøver i fysik/kemi, geografi og biologi betyder, at kravene til en optagelse på en ungdomsuddannelse eller til social- og sundhedsuddannelserne automatisk sættes i vejret. VUC Thy-Mors er et opsamlingssted for unge og voksne, der har brug for mere viden eller et eksamensbevis for at komme videre i uddannelsessystemet. Men det er også et kursuscenter for folk i alle aldre, der blot har interesse i et fag. Det er ikke et krav, at man i sidste ende går op til eksamen. Birthe Hede fortæller, at undervisningen er meget praksisnær, hvilket vil sige, at teorierne sættes i relation til hverdagen og aktuelle temaer i samfundsdebatten. - Man kan for eksempel lave et projekt, fra drikkevand til spildevand. Tidligere har vi besøgt Thisted Kommunes vandboring i Baun og rensningsanlægget. Som et led i undervisningen kan man undersøge vandets indhold af nitrat og ph-værdi, og kursisterne har taget prøver med hjemmefra, hvis de har haft drikkevand fra egen boring. kursisterne har i høj grad indflydelse på undervisningen indenfor emner som miljø og energi, natur og ernæring. I praksis vil det kunne handle om alt fra energispareråd til affaldssortering og måling af fedtstoffer i madvarer. VUC Thy-Mors’s souschef Leif Eskerod tror, at naturfag får en renæssance. - Der er mere fokus på, hvad vi putter i vores mund - og så er der hele klima- og miljødebatten. Så vi tror, at naturfag vil have en stigende almen interesse, så man i højere grad kan tage del i diskussionerne omkring kaffebordene rundt om, siger han. I det kommende skoleår er naturfagsundervisningen på avu skemalagt til to timer mandag og to timer torsdag. Udgangspunktet er, at der skal 14-15 elever til for at et hold bliver oprettet. Interesserede kan høre mere om naturfag samt VUC Thy-Mors’ øvrige fagtilbud på avu og hf samt ordblindeundervisning, når voksenuddannelsescentret holder åbent hus den 7. august på afdelingerne i Thisted, Hurup og Nykøbing. Her kan man få rundvisning og rådgivning af faglærere og studievejledere samt få besked om forskellige offentlige støtteordninger, der giver særligt gunstige vilkår for kursisterne.