Naturfag på 9. klasses-niveau

Nye gymnasiekrav aktualiserer behovet for undervisning på avu hos VUC

Skolevæsen 3. august 2007 22:21

Hos nogen er der en forskrækkelse for naturfag, men når man først får dem ind i klasselokalet, synes de fleste, at det er rigtig spændende. Sådan lyder det fra Birthe Hede, der underviser på VUC Thy-Mors på avu-niveau. Avu står for almen voksen uddannelse og er et undervisningsforløb, der fører frem til eksamen på 9. klasses niveau. VUC Thy-Mors har ikke siden 2003 været i stand til at gennemføre naturfagsundervisning, fordi interessen blandt de voksne kursister simpelthen ikke har været stor nok til, at der kunne oprettes et hold. Men i det kommende skoleår satser VUC Thy-Mors på, at det vil lykkes. For folkeskolens nye prøver i fysik/kemi, geografi og biologi betyder, at kravene til en optagelse på en ungdomsuddannelse eller til social- og sundhedsuddannelserne automatisk sættes i vejret. VUC Thy-Mors er et opsamlingssted for unge og voksne, der har brug for mere viden eller et eksamensbevis for at komme videre i uddannelsessystemet. Men det er også et kursuscenter for folk i alle aldre, der blot har interesse i et fag. Det er ikke et krav, at man i sidste ende går op til eksamen. Birthe Hede fortæller, at undervisningen er meget praksisnær, hvilket vil sige, at teorierne sættes i relation til hverdagen og aktuelle temaer i samfundsdebatten. - Man kan for eksempel lave et projekt, fra drikkevand til spildevand. Tidligere har vi besøgt Thisted Kommunes vandboring i Baun og rensningsanlægget. Som et led i undervisningen kan man undersøge vandets indhold af nitrat og ph-værdi, og kursisterne har taget prøver med hjemmefra, hvis de har haft drikkevand fra egen boring. kursisterne har i høj grad indflydelse på undervisningen indenfor emner som miljø og energi, natur og ernæring. I praksis vil det kunne handle om alt fra energispareråd til affaldssortering og måling af fedtstoffer i madvarer. VUC Thy-Mors’s souschef Leif Eskerod tror, at naturfag får en renæssance. - Der er mere fokus på, hvad vi putter i vores mund - og så er der hele klima- og miljødebatten. Så vi tror, at naturfag vil have en stigende almen interesse, så man i højere grad kan tage del i diskussionerne omkring kaffebordene rundt om, siger han. I det kommende skoleår er naturfagsundervisningen på avu skemalagt til to timer mandag og to timer torsdag. Udgangspunktet er, at der skal 14-15 elever til for at et hold bliver oprettet. Interesserede kan høre mere om naturfag samt VUC Thy-Mors’ øvrige fagtilbud på avu og hf samt ordblindeundervisning, når voksenuddannelsescentret holder åbent hus den 7. august på afdelingerne i Thisted, Hurup og Nykøbing. Her kan man få rundvisning og rådgivning af faglærere og studievejledere samt få besked om forskellige offentlige støtteordninger, der giver særligt gunstige vilkår for kursisterne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...