Naturfolkenes kunst

bøger Hanne Pedersen: ”Niels Wessel Bagge og hans samling” # # # # # # I april 2000 åbnede Kunstmuseet Louvre i Paris en afdeling med Kunst fra Amerika, Afrika, Asien og Oceanien. Afdelingen blev åbnet med pomp og pragt af den franske præsident. Og det kan opfattes som et tydeligt politisk signal om, at hele verden i fremtiden skal være en del af Kunstmuseet Louvre. Det er udtryk for en omvurdering af rammen for kunst, en følge af mere end et hundrede års diskussion. For eksempel kæmpede kunstnere som Paul Gauguin, Andre Derain og Pablo Picasso for at udvide kunstbegrebet til også at omfatte oldtidskunst og anden kunst, der ikke umiddelbart førte frem til den almindelige Europæiske kunstopfattelse. For hundrede år siden udstillede man stadigt mennesker fra fremmede kulturer ved siden af dyrene i zoologiske haver. Og i den almindelige mening var både mennesker og kunst fra andre dele af verden primitive. Kunstnerne oplevede derimod den etnografiske kunst som en anden og ligeværdig måde at kommunikere på og deres interesse og undersøgelse af denne forkastede kunst fik en uvurderlig betydning for den Europæiske billedkunstneriske begrebsdannelse op igennem det forrige århundrede. Også i Danmark vendte kunstnerne bøtten og begyndte forfra. Man søgte en elementaritet og en kunst, der ikke var ødelagt af det samfund, man var kritisk over. Et eksempel er Carl Henning Petersens afvisning af både Eckersberg og Kunstmuseernes brune sovsede malerier. Eller som Jorn udtrykker det i artiklen om Intime Banaliteter der er trykt i Helhesten.: ”Den klassiske æstetik havde udspillet sin rolle, der var ikke længere noget, der per definition var smukt eller grimt - mulighederne lå åbne, og det var bedre for fornyelsen at tage udgangspunkt i trivialkunsten end i den store tradition. Trommesalsbilleder, tatoveringer, tegnefilm og anden banal visualisering havde langt størrere gyldighed end Tizian, Rafael, og Michelangelo. For slet ikke at tale om naturfolkenes kunst, den før kristne kunst, den ikke-vestlige kunst og børnetegningen”. Det er baggrunden for, at Jorn, Carl Henning Petersen og hele den kommunistiske romantik i stedet for at finde inspiration i kunstmusernes samlinger fandt deres fornyelse i Nationalmuseets oldtidssamlinger, i kirkernes granitskulpturer, i kalkmalerierne og i samlinger med etnografisk kunst. Et af de få steder i Danmark, hvor man har taget konsekvensen af denne (og i denne sammenhæng) forholdsvis nye måde at se kunstbegrebet på, er på Holstebro kunstmuseum. Her har man integreret Agnete Therkelsens og Eiler Billes samling af Balinesiske kunst og Holm Olsens tætte og intense afrikanske samling i kunstmuseumsrammen. Det andet sted er Louisiana i Humlebæk, hvor man i årtier har forsøgt at formulere et bredere og mere tidssvarende kunstbegreb. At den etnografiske del af Wessels Bagges Samling nu indgår i Louisianas samling er derfor en naturlig konsekvens af de aktiviteter, der igennem mange år er foregået her, mange fantastiske udstillinger med udgangspunkt i etnografisk og forhistorisk kunst. Derudover vil Wessel Bagges samling vise vigtige forudsætninger for Louisianas fine Cobra samling. Med fremvisningen af Wessel Bagge samlingen på Louisiana og en bog hvor Wessels Bagge samlingen dokumenteres med foto, har man derfor som almindelig borger endelig mulighed for at tage stilling til, hvad man i sin tid valgte at sige nej tak til i Hjørring. Wessel Bagges samling er en overvældende forfinet og meget selektiv samling. Selvom samlingens tyngde bestemt er den indianske del, kan jeg ikke udlade at fremhæve de få og udvalgte eksempler på kunst fra Afrika og Oceanien. En fin maske fra Cameron er et eksempel og et par Wadumbo-ane figurer anskueliggør, hvor meget europæisk kunst har lært i denne tradition. En skraldeskulptur fra Bayaka anskueliggør, hvor meget Robert Jacobsen har lært hos afrikanerne og en stor stående mandsfigur fra Papua Ny Guinea taler for sig selv. Der er enkelte eksempler på Kinesisk skulptur og Persisk keramik, alt af en bemærkelsesværdig kvalitet. Hovedvægten i samlingen er dog præcolumbiansk kunst fra Mexico, Peru og kulturerne i det sydvestlige USA. Det er en form for kunst, der i forvejen er meget lidt tilstede af i Danmark. Og det er smukke værker, og mange og meget varierede ting. En mandsfigur i ler fra Xipe Totec falder i øjnene, han er klædt i et menneske skind. Fra Guerrero en Toltekisk skål på trefod og en krukke på treben med slangehoveder. Skåle med overvældende smuk ornamentik fra det sydlige USA, og keramik og tekstiler fra det område, der idag er Peru. Det er en samling, hvor der ikke er gentagelser og hvor hver del tydeligvis er et gennemtænkt og eksklusivt valg. På den vis tegner samlingen et billede af personen Niels Wessel Bagge. Bogens kortmateriale og tegnede illustrationer, som for eksempel den på side 82, er ikke særligt godt tegnet. Disse tegninger holder ikke den eksklusive kvalitet, der ellers kendetegner denne bog. Til gengæld er Poul Pedersens dokumenterende fotografiske materiale forbilledligt. Gorm Spaabæk kultur@nordjyske.dk ] Hanne Pedersen: ”Niels Wessel Bagge og hans samling”. Foto: Poul Pedersen. 144 sider, 195 kr. Louisiana Museum for moderne kunst.