Lokalpolitik

Naturformand er skuffet

Ønske om p-kælder på ”banearelet” blev afvist af lokalpolitikerne

Baneralet i Aars var genstand for flere indsigelser fra naturfredningsforeningen. Men kun en af dem blev der lyttet til. Arkivfoto.

Baneralet i Aars var genstand for flere indsigelser fra naturfredningsforeningen. Men kun en af dem blev der lyttet til. Arkivfoto.

AARS:- Nu knytter vi vore forhåbninger til bygherrerne, så vi ikke ender med at få tre dødkedelige beton- eller murstensklodser på et af byens bedst beliggende arealer. Kommentaren faldt, da Jørgen Grøn aflagde formandsberetning på generalforsamlingen i Aars’ lokalkomite under Danmarks Naturfredningsforening. Og det gjorde den i forlængelse af, at han udtrykte sin skuffelse over, at lokalpolitikerne i byrådet ikke havde levet op til foreningens forventninger om visioner og mod til iderig planlægning i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplanen for det såkaldte baneareal i Aars - et areal der bl. a. kommer til at rumme det ny Kvickly, en Fakta-butik og Sparekassen Himmerlands ny hovedsæde. Naturfredningsforeningen pegede i forbindelse med lokalplan-høringen på flere ting, som burde med i planen. Bl. a. foreslog den, at Himmerlandsstien skulle følge det gamle jernbane-tracee hen over banearelet. - Men det kommer stien ikke til, hvorved ideen i Planetstien ødelægges, fordi planeterne ikke kommer til at ligge på linie. Desuden får man heller ikke en oplevelse af jernbanens historiske forløb gennem byen, konstaterede Jørgen Grøn i sin beretning. Han nævnte endvidere, at foreningen også havde opfordret til, at der laves pakreringskælder under en del af bebyggelsen på banearealet samt at der indarbejdes en beplantningsplan i lokalplanen. Sidstnævnte sker, mens lokalplanen derimod ikke stiller krav om en parkeringskælder, oplyste formanden. Han gennemgik i sin beretning også foreningens forskellige arrangementer i årets løb og de mange forskellige projekter, den havde involveret sig i - fra indsigelser i såkaldte VVM-sager til en opfordring til kommunen om ikke at anvende gift i forbindelse med bekæmpelse af gåsebillelarver på Aars Stadion.