Retspleje

Naturforvaltning jagter agrarerne

MILJØ: Det er ikke småting, landmændene bliver beskyldt for i NORDJYSKE (19.8.) Endda på bladets forside bliver de hængt ud til offentlig fordømmelse af én af amtets (for mange) biologer John Mønsted. Han fortæller her om de grådige bønder, der dræner og tørlægger moser, ødelægger heder og dyrker engene op. Som om det ikke er nok, er de nu godt i gang med at få has på de sidste naturområder, fordi der bruges alt for megen gødning. Jo, naturen har aldrig haft det så skidt som nu, konkluderer han og henviser til naturfredningsloven af 1992, som skulle sikre, at naturen skulle forblive som den var på dét tidspunkt. (Teoretikere tror altid, at selv samme natur så ikke forandrer sig selv fra den dag, fredningen starter.) Kan eller rettere vil biologen slet ikke se, at der rundt om i amtet nyplantes flerrækkede læbælter som aldrig før? I den forbindelse rettes markerne ganske vist ofte til til regulære stykker, men de tiloversblevne krinkelkroge tilplantes tit bagefter og bliver til små biotoper. Der oprettes også i disse år hos landmændene mange små og store søer; de sidste endda med amtets godkendelse. Så det skulle ikke være så svært for biologen at følge med i. Det er ikke et retssamfund værdigt, at man med et pennestrøg, her med nævnte 1992-lov kan tiltage sig rettigheder over for ejendomsretten uden nogen form for kompensation til lodsejerne. Hvis en landmand f. eks. har en mark lagt ud i græs syv år i træk, kan amtet med loven i hånd bestemme, at så skal den fremover vedblive at være græs, vel at mærke uden erstatning for den derved mistede mulighed for at senere at dyrke andre afgrøder. Den slags kneb kan høre hjemme i et land, hvor indtægterne stammer fra bananeksport. - Ikke her hos os. Eller tag indgrebet med de to meter bræmmer, som landets højeste domstol, Højesteret siger god for og derved bøjer grundlovens beskyttelse af ejendomsretten. Med det in mente er det vel ikke så mærkeligt, at folk, der mener at have patentviden på, hvad natur er, herefter fører sig frem som små konger, der gerne vil tækkes de mange og mobbe de få, i det her tilfælde vi landmænd. Der er for resten vist lige nogen i landboforeningen Landbo Nord, der bør tage en kammeratlig snak med deres aldrig mediesky formand Lars Møller. I nævnte artikel er han ét med biologen, to dage senere i samme avis nærmest imod. Godaw do. Amtets internetadresse - http://www.nja.dk - er faktisk meget aktuel lige nu: himmerlændinge træd til politikerne // wendelboer wær wågne. naturforvaltningen jagter agrarerne. de kanøfles.