Naturfredere i strid med golfere

Kraftig kritik af planer om klubhus og byggegrunde ved Limfjorden

Golf 1. november 2002 07:00

SEBBER: Den lokale komite af Danmarks Naturfredningsforening klager over Sebber Golfklubs planer om et nyt klubhus med udsigt over Halkær Bredning. - Byggeriet vil stride mod fornuftig naturbeskyttelse, siger afgående formand Søren Sørensen. Foreningen kan heller ikke acceptere den ambitiøse golfklubs planer om at fælde træer ved Øksedal for at udvide banen til 18 huller mod nu ni. Skoven ved Øksedal indeholder et rigt plante- og dyreliv, og det vil lide skade, hvis golfklubben fælder træer, vurderer naturfredningsforeningens lokalformand. - Vi er principielt for en udvidelse af golfbanen, da vi mener, den er et aktiv for området, men med det foreliggende forslag bliver der ikke bliver taget det nødvendige hensyn til naturen, siger Søren Sørensen. Høringsfasen er slut, og et massivt politisk flertal har allerede godkendt en lokalplan for Valsted, der tillader udstykning af byggegrunde ved området Under Lien, men naturfredningsforeningen er ikke enig. - Der bliver ikke taget hensyn til den kystnære beliggenhed, og planerne om byggegrunde kolliderer med planloven, udtalte Søren Sørensen på lokalkomiteens årsmøde på Hotel Nibe. Han er bekymret for kommunernes "manglende" evne til at forvalte landzonekompetencen, som de 1. september overtog fra amterne, og som giver kommunerne retten til at tildele eksempelvis byggetilladelser i landzoneområder. - Vi frygter, at der fremover bliver en langt mindre grundig og mindre kompetent gennemgang af landzonesager, og at lokale hensyn bliver sat over naturen, men vi satser fortsat på et konstruktivt samarbejde med kommunen. I sin årsberetning slog DN-formanden desuden til lyd for, at der skal rokkes ved danskernes syn på naturen, - Børn er vores vigtigste indsatsområde. Naturfredningsforenings kampagne-gruppe Vilfred har allerede lanceret "Natur hvor du bor" med adresse til skoler for at rette blikket mod den nære natur lige udenfor døren, og Søren Sørensen inddeler nibenitter og andre danskere i to grupper: Dem, "der opfatter naturen som en hæmsko for udviklingen", og dem, der mener, at "naturen rummer mange værdier, og at den er noget, man skal forsøge at bevare".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...