Naturfrednings-forening henter ekstra gevinst

NORDJYLLAND:I Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig dobbelt over det oplæg til trafikinvesteringer, som regeringen er kommet med. Det skyldes, at en ny Limfjordsforbindelse over Egholm ikke er med i oplægget. Her har Danmarks Naturfredningsforeningen i et forsøg på at afværge en ny Limfjordsforbindelse krævet Egholm fredet. For tiden behandler Naturklagenævnet en klage fra naturfredningsforeningen over, at Fredningsnævnet i første omgang afviste kravet om en fredning. Oven i glæden over, at Egholm-forbindelsen ikke var med i regeringens oplæg, ser Danmarks Naturfredningsforening nu i statens planer tiltag med Intelligente Transportsystemer, som vil have en miljømæssig effekt. - Det vil betyde en reduktion af CO2-udledningen som følge af mindre benzinforbrug, som også kan mindske andre former for forurening, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland, Thorkild Kjeldsen. Han håber, at statens investeringsplan bl.a. vil betyde en opprioritering af togdriften. Thorkild Kjeldsen tilføjer, at der stadig er politisk interesse for at få en Limfjordsforbindelse over Egholm. Han mener derfor, at der for foreningen kan være en risiko for, at en Egholm-linje kommer med i forhandlingerne på Christiansborg.