Naturfredningsforening: - Pas på naturen i Tvebjerg

AARS:Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Aars har nedsat en arbejdsgruppe, som skal være med til at sikre, at naturen kommer frelst igennem processen, når og hvis Aars Kommune beslutter sig for at udvide den populære udstykning på Hans Egedes Vej. - Vi vil naturligvis ikke blande os i, om Aars Kommune ønsker flere boliger i området, men det ligger os meget på sinde at sikre at naturen i området ikke lider overlast, siger lokalkomiteéns formand Jørgen Grøn. Han peger på Lystanlægget og Skøjtesøen som eksempler på, hvordan det kan gå rekreative områder, hvis man ikke passer på. - I dag ligger de to områder jo nærmest klemt inde mellem by og boliger, påpeger han. Derfor ønsker Naturfredningsforeningen, at der bliver sikret så meget luft omkring de rekreative grønne arealer i Tvebjerg-området, at folk der kommer i området, er sikret en naturoplevelse. - Med de penge og kræfter, der er lagt i genopretningen af Halkær Å, vil vi gerne sikre, at der også bliver taget det nødvendige hensyn til den del af åen, der løber ind i Tvebjerg-området , siger han.