Affald

Naturgas til ski-byen

FREDERIKSHAVN:Der er koldt på toppen, ikke mindst på et skisportssted. Alligevel regner investorerne bag det kommende skicenter i Frederikshavn med, at der om nogle år ligger villaer på bakkekammen ved siden af skicenteret. De skal varmes op, men der er langt fra udsigtsgrundene til det eksisterende fjernvarmenet. Derfor skal husene på toppen og selve skicentbygningerne opvarmes med naturgas. Det fremgår af et forslag til varmeplan for området, som teknisk udvalg har behandlet. Hvis området skulle forsynes med fjernvarme som andre nye boligområder, ville det kræve meget lange transmissionsledninger, som alle fjernvarmeforbrugere skulle være med til at betale. Formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), oplyser, at der er direkte forbud i lovgivningen mod fjernvarmeløsninger, som fordyrer varmen for øvrige forbrugere. Det er kun udsigtsgrundene, som skal have individuel opvarmning med naturgas. Fjernvarmenettet udbygges til de lavere liggende boligområder, som investorgruppen planlægger at udstykke nord og øst for skibakken. Regnvand og spidlevand Forvaltningen har også udarbejdet en spildevandsplan for det kommende boligområde i vestbyen. Det bliver et to-strenget system, hvor regnvand fra vejene ledes til Knivholt Bæk og Lerbækken, og regnvand fra tage skal ledes i nedsivningsanlæg for at reducere belastningen af renseanlægget. Spildevandet fra det ny boligområde kommer ikke til at belaste kloaknettet i midtbyen, hvor mange private husejere sidste år var ved at gå ud deres gode skind på grund af gentagne oversvømmelser med kloakvand i kældre. - Spildevandet fra det ny boligområde føres til det eksisterende ledningsnet ved Båder Bæk. Vi har ikke oplevet problemer langs den hovedledning, som fører herfra og videre til renseanlægget, siger Jens Hedegaard Kristensen. Foreløbig vil man ikke se nye kloakledninger blive gravet ned vest for byen. - Men vi går i gang, når investorerne nikker ja til, at de er klar, siger Jens Hedegaard Kristensen (CD).