Langholt

Naturgas

Naturgas Midt-Nord leverer årligt 1,1 milliard kubikmeter gas til sine kunder. Heraf 6,2 millioner kubikmeter til Hjallerup, mens afsætningen til Langholt og Grindsted-Uggerhalne er henholdsvis 1,6 og 1,4 millioner kubikmeter årligt.