Natur

Naturglæde vigtig

I temperaturmålingen for den danske biodiversitet opgør man også antallet af naturvejlederarrangementer. Naturvejlederordningen blev gjort permanent i 1989, og i 2006 blev der holdt 36.427 naturvejlederarrangementer - halvdelen for børn. Glæde og fortrolighed ved naturen er nemlig en afgørende forudsætning for, at man forstår sammenhængene mellem naturens og menneskets trivsel. At oplyse om naturen og formidle glæden ved naturen er den bedste måde at få flere til at interessere sig for naturen og dermed også få flere til at erkende nødvendigheden af at beskytte naturen.