Naturklagenævn ind i sag om svin

Naboer til svinefabrik ved Høstemark Skov går videre med naturbekymring til højeste instans

HØSTEMARK:Landmand Frank Hermansen på Hjortevej 2 ved Høstermark Skov har alle tilladelser hjemme i form af VVM-redegørelse, vedtaget regionplantillæg og miljøgodkendelse til at udvide sin svinefarm til det tredobbelte og en årsproduktion på 24.000 svin. Men han ligger kun 400 meter fra den fredede Høstemark Skov med sårbar natur, en del af Lille Vildmose, der er godt på vej til at blive nationalpark. Naboerne tror ikke på, at landmanden trods installation af ny teknologi vil være i stand til at reducere udslip af ammoniak fra sin udvidede bedrift. De har derfor indbragt sagen for Naturklagenævnet. - Når vinden er i vest, driver ammoniakken ind over skoven. Og ganske vist skal han installerede et forsuringsanlæg, så udslip til omgivelserne bliver reduceret, men det er helt ny teknologi, og vi tror ikke på, at det er tilstrækkeligt gennemprøvet. Det er sussisk roulette med unik natur at give tilladelse til en regulær svineindustri så tæt ved Vildmosen. Højmosens planter vil dø, siger Leif Johansen, der er blandt de 15 underskrivere af anken til Naturklagenævnet. - Jeg flyttede herud for 33 år siden fra Rørdal, hvor vi var plaget af industriforurening. Nu er landbruget blevet industri, siger nabo Peter Jensen. - Det er ufatteligt, at Sejlflod Kommune med den ene hånd arbejder ihærdigt for at bevare Vildmosens natur, og med den anden sige god for en svinefabrik så tæt på. Det hverken ser godt ud eller lugter godt, når 40-50 turistbusser skal ned forbi ejendommen på en sæson, tilføjer nabo Tage Nielsen. - Det kan ikke være meningen, at en enkelt landmand kan ændre forudsætningerne for hele projekt nationalpark. Det drejer sig om unik natur ikke bare på landsplan men også i europæisk sammenhæng, tilføjer naboerne, der naturligvis heller ikke synes, at mennesker trives godt med stank af gylle i næsen. - Jeg kan kun forholde mig til den godkendelse, jeg har i hånden, og de krav, der stilles til mig, er netop på grund af naboskabet med Vildmosen skrappere end de ellers vil være. Jeg er helt indstillet på, at naturen skal have de bedste vilkår, og ved, at forsuringsanlægget virker, siger Frank Hermansen.