Naturklagenævnet har afvist klage

BRØNDERSLEV:Naturklagenævnet har afvist en klage fra en gruppe beboere på Starengvej i Brønderslev. Det er en kommuneplan, der er udarbejdet for området, Naturklagenævnet ikke vil tage stilling til. Når Naturklagenævnet ikke vil gå ind i sagen, skyldes det, at Naturklagenævnet alene tager stilling til retlige forhold og ikke planers hensigtsmæssighed. Naturklagenævnet slår også fast, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over spørgsmålet om støj fra de eksisterende virksomheder i området.derfor bliver det spørgsmål ikke behandlet.Økonomiudvalget har taget det til efterretning.