Trafikforhold

Naturklagenævnet skal nu se på vejudvidelse

Sommerhusejer i Klitlund frygter øgede støjgener, når landevejen udvides

AALBÆK:Naturklagenævnet skal nu afgøre, om Nordjyllands Amt har gjort arbejdet godt nok, da der blev udarbejdet en VVM-redegørelse for den planlagte udvidelse af landevejen mellem Aalbæk og Skagen. En sommerhusejer på Hejrevej i Klitlund nord for Aalbæk har indklaget det netop vedtagne Regionplantillæg nr. 85. som omhandler udbygnignen af landevejen, for Naturklagenævnet. Der kan, efter at Regionplantillægget er endeligt godkendt, alene klages over retlige forhold, og i sin klage fremfører sommerhusejeren, at han mener, det er en mangel, at der ikke i forbindelse med VVM-undersøgelsen er foretaget støjmålinger, som han mener bør foretages i en afstand af op til 150 meter fra landevejen. Hans eget sommerhus ligger 150 meter fra vejen, og han har haft det i 30 år. Han har, skriver han i klagen til Naturklagenævnet, gennem årene kunnet følge, hvordan støjbelastningen er blevet værre og værre. Det er, skriver han, især larmen fra den tunge lastbiltrafik, som udgør omkring 10 procent af den samlede trafik, der støjer. Det er, skrive klageren, både den stigende trafik og anlæggelsen af en dobbeltrettet cykelsti for nogle år siden der er årsag til, at støjen fra bilerne bliver mere og mere generende. Ved anlæggelsen af cykelstien blev der fældet i nogle tilfælde et op til 10 meter bredt bælte med træer. De virkede støjdæmpende - mens de var der. Der er da også i klagen en anbefaling af, at Nordjyllands Amt, som er vejbestyrer, enten sætter hastigheden på strækningen ud for sommerhusområderne øst for landevejen ned til 70 kilometer i timen, eller at der etableres støjvolde eller en anden form for støjdæmpning, hvis man fastholder, at vejen skal udvides til en 2+1-vej. Klagerne mener primært, at vejudvidelsen først bør ske fra krydset ved Kandestedvej. Nordjyllands Amt er netop nu ved at udarbejde en redegørelse til Naturklagenævnet, og af den kommer det til at fremgå, at man i amtet ikke mener, at der hverken bliver øget trafik eller højere hastigheder, fordi vejen udvides med en kørebane. Den forøgelse, der vil være af trafikken i de kommende år, er en forøgelse som kommer under alle omstændigheder. En bredere vej forbedrer blot fremkommeligheden.