Lokalpolitik

Naturklagenævnet stævnet i golfkrig

Naboer retter skytset mod nævn - politisk trues der med Statsforvaltningen

HOBRO:Et nyt missil blev i går affyret i den årelange Golfkrig på nordsiden af Mariager Fjord. Denne gang er det Naturklagenævnet, der må stå for skud. Naboerne til den kommende bane mener, at Naturklagenævnet har tilsidesat principperne om ejendomsrettens ukrænkelighed ved at stadfæste den landzonetilladelse, den tidligere Arden Kommune gav tilbage i oktober 2006. - En del af vore private arealer - veje, stier og marker - ligger i den nedfaldszone, der er angivet. Det betyder, at hverken mennesker eller dyr kan færdes sikkert. Vi risikerer at blive haglet ned af vildtflyvende golfbolde, siger gårdejer Niels Erik Christensen. Flere skud i bøssen Han har sammen med andre naboer gennem mere end fire år ført en brav kamp mod golfbaneanlægget, og man mener at have et nyt og godt skud i bøssen med den stævning, naboernes fælles advokat i går rejste mod Naturklagenævnet. Dermed bliver det samtidig en sag for domstolen. - I sikkerhedsvejledningen fra Dansk Golf Union nævnes en nedfaldszone på minimum 60 meter til naboskel. Det lever man slet ikke op til. Flere steder er vi nede under 20 meter. Det er helt uacceptabelt, siger Niels Erik Christensen. Han mener, Naturklagenævnet må påtage sig en stor del af skylden, da det er Naturklagenævnet, der som afgørende myndighed har stadfæstet Arden Kommunes landzonetilladelse. - Vores krav er, at nævnet tager sagen op til ny vurdering, siger Niels Erik Christensen. Golfbaneprojektet i det idylliske landskab ved Mariager Fjord har mere end en håndfuld gange været behandlet i Naturklagenævnet. Så sent som i sidste uge underkendte nævnet Mariagerfjord Kommunes beslutning om at dispensere, så der kan anlægges udslagsbane mellem to fredede gravhøje. Også på de indre politiske linjer er golfkrigen blusset op igen. Golfselskabet har anmodet Mariagerfjord Byråd om at ekspropriere den nødvendige jord til banen, som allerede er ved at blive anlagt. - Det er skattetænkning raser Karen Touborg (SF). Dermed hentyder hun til, at de lodsejere, der sælger jorden slipper for at betale skat af fortjenesten, hvis kommunen accepterer at ekspropriere. Hun varsler, at sagen i givet fald vil blive indbragt for Statsforvaltningen i Region Nordjylland (tidligere Tilsynsrådet).