Energiselskaber

Naturkraftværk kan holde varmeprisen efter god aftale

Manna-Thise Kraftvarmeværk fandt brud efter nogen søgen

MANNA-THISE:Manna-Thise Kraftvarmeværk har sparet forbrugerne penge ved at lave aftaler med Naturgas Midt/Nord som gasleverandør frem for Dong. Det oplyste formanden, Henning Rand-Jensen, på generalforsamlingen.Der er lavet en aftale frem til oktober 2008. Henning Rand-Jensen kunne i øvrigt fortælle, at året har været præget af svingende gaspriser, men bortset fra det, har det været et stille år. - Efter en periode med høje priser, faldt prisen i september ganske meget. - Vi låste derfor fast i oktober, november og december. Senere låste vi prisen fast helt frem til august i år. - Det har været lønsomt, idet prisen på råolie nu igen nærmer sig de 70 dollar pr. tønde. Det ses lettest på benzinpriserne. Den fastlåste pris gør detogså lettere at lægge et realistisk budget. Der er netop skiftet batteri på samtlige målere, så der vil gå fem år, inden det bliver nødvendigt. - Vore målere er at Landis og Gyt tjekket ved stikprøvekontrol. Henning Rand-Jensen oplyste, at kraftvarmeværket har haft et større vandtab. - Vi måtte rundt til de fleste forbrugere, for at kontrollere, om der skulle være en vandskade. - Vi fandt ingen rørskade i husene, men konstaterede, at der var et brud på en hovedledning på Løbet i Manne. Da rørene var udskiftet, blev vandspildet normalt. Henning Rand-Jensen opfordrede forbrugerne til at kontrollere, om der er vandtab i såvel brugsvand om fjernvarmevand. Formanden kunne glæde forbrugerne med, at det er besluttet at holde varmeprisen uændret, selv om der i det kommende regnskabsår budgetteres med et mindre underskud. - Vi har et ønske om at holde prisen også fremover på 70 øre, som ikke er en høj pris i forhold til andre og olieprisen, og således lade egenkapitalen komme forbrugerne til gode. Henning Rand-Jensen kunne fortælle, at bestyrelsen har rådført sig med revisor Niels-Erik østergaard omkring vurdering af tilbud på gas.