Naturlig del af demokrati

I dag er det ”store demonstrationsdag”. Således har fagforbundet 3F sat sig som mål at få flere end 100.000 danskere på gaden for at demonstrere deres modstand mod regeringens såkaldte velfærdsudspil, hvis formål det er at gøre velfærdssamfundet langtidsholdbart.

Sædvanen tro har fagbevægelsen og den politiske venstrefløj allieret sig med diverse studenterorganisationer, gymnasielærerne, folkeskolelærerne m.v. Selv er jeg medlem af gymnasielærernes faglige organisation og ikke udelt tilfreds med, at den ikke koncentrerer sig om det, den er sat i verden for, nemlig at sikre optimale løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Når det gælder politiske manifestationer og indblanding i den daglige partipolitik på Christiansborg, er det problematisk, hvis en faglig organisation optræder på samtlige medlemmers vegne. Faktisk er det et overgreb mod det enkelte medlems politiske integritet. Når det er sagt, er der naturligvis også grund til at fremhæve, at demonstrationer er en naturlig del af et levende demokrati. Set i det lys er dagens demonstration et sundhedstegn - hvad enten den bliver stor eller lille. Interessant er det også at følge de valgte politikeres kommentarer til, hvad ”folkets stemme” siger til dem i dag. Mens socialdemokraterne og venstrefløjen vil synge med i koret - selv om de førstnævnte også sidder med ved forhandlingsbordet inden for de tykke mure (!) - så fremhæver såvel den radikale leder Marianne Jelved som repræsentanter for regeringspartierne, at de selvfølgelig vil lytte, men ikke nødvendigvis rette sig efter folkemængdens krav. Det, der tæller, er argumentets kraft og bæredygtighed og ikke, hvor højt og gennemtrængende der råbes. Her er vi ved en vigtig demokratisk pointe. Retten til at demonstrere er uanfægtelig. Når demonstranterne imidlertid kræver et folketingsvalg, fordi regeringen efter deres opfattelse ikke har mandat til at gennemføre velfærdsreformer, så brister ballonen. Selvfølgelig har enhver regering mandat til det lige til det punkt, hvor den har et folketingsflertal imod sig. Sådan fungerer det repræsentative parlamentariske demokrati. At vi har valgt denne styreform sikrer os netop mod gadens parlament og mod gruppeegosimens terror mod helhedens interesser. Det ville da også være yderst betænkeligt ud fra et demokratisk synspunkt, hvis eksempelvis en flok studerendes usmagelige aktion i form af at overdænge Finansministeriet med frisk pasta og kødsauce skal være med til at sætte den poltiske dagsorden. Igen: Retten til at være uenig med regeringen har enhver - også de studerende. Den valgte demonstrationsform forekommer imidlertid såvel useriøs og umoden som stødende og uetisk. Jeg håber for den demokratiske værdigheds skyld, at dagens demonstrationer får et andet præg. At den saglige argumentation vil trænge igennem muren af floskler, slagord og billige og letkøbte pointer. De valgte politikere sidder med ansvaret ikke blot for de måske 100.000 borgere, der i dag vælger at gå på gaden for at vise deres modstand mod regeringens velfærdsudspil. Også de milioner af borgere, som har valgt ikke at deltage i en sådan manifestaion, er en slags mennesker. Det er netop det, det repræsentative demokrati tager højde for. Ligesom vi alle må respektere retten til at demonstrere og erklære sig utilfreds, så må de utilfredse også respektere, at den valgte regering sidder på et folkeligt mandat, som først udløber, enten når et folketingsflertal stiller en mistillidsdagsorden, eller når valgperioden er udløbet. Al respekt for demonstrationer i det omfang, de forløber værdigt. Men det er ikke demonstrationer, der sikrer demokratiet. Det er respekten for de spilleregler, der er opstillet for vores folkestyre i Grundloven af 1849 suppleret af parlamentarismens indførelse i 1901. Demonstranterne har derfor ubetinget ret til at manifestere sig. Men de har ikke noget krav på, at det har nogen effekt. Selv tilhører jeg det store flertal i befolkningen, som har valgt ikke at deltage i løjerne i dag.[ Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail; fja@jammerbugt.dk