Hospitaler

Naturlig forklaringpå dødsfald

Der er en helt naturlig forklaring på, at dødeligheden er større i Sygehus Vendsyssel end på andre sygehuse i Danmark.

- Den høje dødelighed afspejler, at vi har en stor gruppe kræftpatienter, som ikke er i et længere forløb på sygehuset, men som kun tilgår sygehuset i den afsluttende tid, hvor mulighederne for behandling af patienten er udtømte, siger cheflæge Michael Andreassen fra Sygehuse Vendsyssel. En tredjedel af de, der døde på Sygehus Vendsyssel i fjerde kvartal sidste år, var alene indlagt for at modtage palliativ behandling. - Når vi har så stor en andel døende, er det klart, at dødeligheden bliver høj, understreger cheflæge Michael Andreassen. Sygehuset har kulegravet 180 dødsfald. Undersøgelsen blev sat i værk, da en undersøgelse fra Operation Life viste, at Sygehus Vendsyssel har flere dødsfald end man statistisk set skal have. Operation Life er lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Et andet formål med undersøgelsen af dødsfaldene var at finde ud af, om der havde været dødsfald, som kunne have været forhindret. - Vi fandt frem til, at et procent af de 180 dødsfald potentielt kunne have været forebygget. Og i bedste fald, ville det højst have betydet ganske få ekstra dage for patienten at leve i, siger cheflægen Michael Andreassen. Selv om den høje dødelighed skyldes helt naturlige årsager er den hellige grav ikke velforvaret. - Vi vil fortsat holde fast i arbejdet med hele tiden at forbedre patientsikkerheden på Sygehus Vendsyssel, slår Michael Andreassen fast.