Naturligt fristed ved Tvebjerg

Naturfredningsforeningen foreslår nyt naturområde ved Aars

AARS:Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Aars foreslår nu, at der bliver etableret et nyt naturområde tæt på Aars by. Forslaget kommer som et indlæg i Aars Kommunes føroffentlighedsfase, som efter planen skal føre til en udvidelse af boligområdet Hans Egedes Vej. Naturfredningsforeningen vil med sit forslag sikre, at der bliver bevaret og også gerne udbygget en værdifuld natur- og kulturlokalitet tæt på byen. - Det er vigtigt, at politikerne sikrer, at Aars Kommune fastholder sin position som grøn kommune, der lægger vægt på grønne områder og natur tæt på byens, siger lokalkomitéformand Jørgen Grøn. Hvis politikerne holder fast i at ville udvide det store villkvarter Hans Egedes Vej yderligere, så anbefaler naturfredningsforeningen derfor, at man allerede nu beslutter sig for at holde et stort område ved søerne i Tvebjerg fri for udstykning. "Stor natur" bliver der ikke plads til, men der vil kunne blive plads til en lille oase med plads til, at der kan trives en mosaik af de dyr og planter, der lever i området nu. - Vi kan ikke genskabe eller opretholde den "store natur" i et så afgrænset område, men mindre eksempler på naturens mangfoldinghed kan være med til at vække interessen for at opsøge naturen i andre sammenhænge, påpeger Jørgen Grøn og Danmarks Naturfredningsforening. Men det er bare første etape. - Som anden etape gælder det om at skabe sammenhæng mellem den reetablerede natur i området syd for søerne påpeger Jørgen Grøn.