EMNER

Naturmotion i vådt vejr i Thise Bakker

THISE:På trods af heftige regnbyger lige før start på naturvejledernes tur i Thise Bakker mødte der alligevel 25 naturinteresserede frem. Overskriften var naturmotion for alle, og naturvejledernes idé var at blande sund motion med naturvejledning. Turen blev ledet af naturvejleder Hans Peter Johansen, og han havde valgt skovens udvikling i 140 år som tema. På den fem-seks kilometer lange travetur i det kuperede terræn blev der gjort adskillige stop, hvor Hans Peter Johansen fortalte om skoven på netop dette sted. Det var karakteristisk, at den nåleskov, som Niels Ladegaard påbegyndte plantningen af i 1866 på grund af mange kraftige storme, og deraf følgende fald af nåletræer, var resulteret i en helt anden skov. På de åbne flader i skoven, er forskellige løvtræer indvandret, og har ved selvsåning skabt en spændende blandingsskov. En åbning i nåleskoven skabt efter en skovbrand i 1981, er efter først at have være dækket af gyvel, efterhånden blevet til en attraktiv blandingsskov. Også forskellige kulturspor i landskabet blev kommenteret. Systemet med at benytte en parallelt liggende vej. når den gamle var blevet til en ufremkommelig hulvej, lod sig stadig ane i landskabet. Kaffen blev nydt på den gamle festplads, som i dag fremstår som en bøgelund. Stormfældede stammer var gode siddepladser, da benene skulle have et lille hvil. Turen gik forbi Guldbjerg, hvor stormfald har genskabt en smuk udsigt mod syd. Turen sluttede efter et par timer og efterlod deltagerne med mange gode indtryk fra et sjældent stykke natur i stadig forandring. Der er mulighed for at læse mere om naturvejledernes ture i folderen “oplev naturen”, som fåes på biblioteket, på rådhuset, og i folderkassen ved Naturskolen i Lunken. Naturvejledernes næste tur går til Sømosen i Dronninglund Kommune. Turen er som alle naturvejledernes ture gratis, og kræver ingen tilmelding.

Forsiden