Naturområde af international klasse

Fond skyder penge i genskabelsen af Vilsted Sø

VILSTED:Vilsted Sø syd for Løgstør, som Aage V. Jensens Fond netop har valgt at skyde 17 mio. kr. i at genskabe, bliver et naturområde i international klasse. Det bliver Nordjyllands største vådområde og oprettes først og fremmest for at skåne Limfjorden for næringsstoffer. Søen forventes at være fyldt med vand i år 2005 og vil til den tid opsuge næsten 200 ton kvælstof om året svarende til en tiendedel af den årlige tilførsel til Løgstør Bredning. Det er et farvand, som ofte plages af iltsvind i sensommeren. Naturmæssigt vil en række meget sjældne orkidéer nyde godt af projektet, og søen og dens omgivelser vil kunne skabe mulighed for, at storke igen slår sig ned i denne del af Himmerland. Genskabelsen af Vilsted Sø vurderes at skabe et naturområde, som kvalitetsmæssigt vil kunne måle sig med Vejlerne i Han Herred, der også ejes af Aage V. Jensens fond. Opbakning fra lodsejere Ikke færre end 144 lodsejere fra området omkring Vilsted afhænder jord til søen. Idéen til at genskabe søen kom fra fra en gruppe lokale lodsejere tilbage i 1987. For at søen kunne genskabes, var det nødvendigt for amtet at finde en privat køber til søen, da staten ikke ønsker at overtage området. Formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, bibliotekar Bo Jakobsen, Løgstør, er meget begejstret for at Aage V. Jensens Fond overtager projektet. - Når staten ikke vil gå ind i projektet, så er denne løsning helt suveræn, jubler Bo Jakobsen. Det var ikke går muligt at træffe formanden for Aage V. Jensen Fond, advokat Leif Skov, København, for en kommentar.