Mors

Naturområder skal sikres

{ Nationalparken i Thy er på plads. Men rundt omkring i Thy og på Mors findes der mange andre små naturområder, der kan være af stor botanisk betydning. Biologisk Forening for Nordvestjylland går nu i brechen for at sikre i alt 25 lokaliteter i Thy og på Mors. Der er typisk tale om privatejede enge eller hedeområder, som er i fare for at gro til, hvis de ikke bliver plejet.