EMNER

Naturparadiset må gerne betrædes

9,5 kvadratkilometer sø og enge vil få stor rekreativ værdi for nordjyderne

VILSTED:930 hektar eller næsten ni og en halv kvadratkilometer naturparadis. Det er hvad nordjyderne kan se frem til, når Vilsted Sø indvies til august. Selve den nye Vilsted Sø vil fylde knap halvdelen af det nye naturområde. I alt vil søen omfatte ca. 450 hektar og være fire og en halv kilometer lang. Uden om søen vil der blive etableret fem kvadratkilometer natur - hovedsageligt med enge. Et så stort naturgenopretningsprojekt er helt unikt i dansk sammenhæng. Herhjemme er det kun genopretningen af Skjern Å-deltaet, der har været større. Fuglerigt område Den nye Vilsted Sø vil uden tvivl blive meget fuglerig. Til glæde for både fuglekiggere, jægere og andre naturelskere. Der bliver etableret vandrestier, cykelstier og ridestier rundt om søen. Derudover vil der blive opført et fugletårn, og hovedparten af søen vil være åben for jagt. - Vi er lige nu i fuld gang med at etablere stierne. Fugletårnet vil nok ikke stå færdig til indvielsen, men først lidt senere på året, fortæller Martin Nissen Nørgård, der leder genopretningen af Vilsted Sø. Det vil blive den lokale jagtforening, der i samarbejde med søens brugerråd skal afklare reglerne for jagt i søen. Hvordan reglerne vil blive, er ikke endeligt afklaret. Men både jagt og fiskeri vil være tilladt i to tredjedele af det nye naturområde. De eneste dyr, der ikke nyder godt af den nye sø, vil være havørrederne i Bjørnsholm Å. - Når åløbet lægges om og åen føres gennem søen, vil der komme færre havørreder i Bjørnsholm Å, end der er i dag. Men til gengæld vil søen blive meget attraktiv for medefiskere, der vil fiske efter gedder og suder, og set under et vil havørrederne, som går op i de vandløb, der løber ud i Limfjorden, også få det bedre, for Vilsted Sø vil bidrage til et renere miljø i Limfjorden og dermed også til bedre betingelser for Limfjordens ørreder, forklarer Martin Nissen Nørgård. 50 år efter Den oprindelige Vilsted Sø er blevet drænet væk i flere omgange. Den sidste rest af søen levede videre til 1956, men præcis 50 år efter genopstår Vilsted Sø i en ny livskraftig udgave som Nordjyllands største sø. - Når den afvandede Vilsted Sø igen bliver til en ny sø, skyldes det Folketingets Vandmiljøplan-2, forklarer Martin Nissen Nørgård. Vådområder som Vilsted Sø fungerer nemlig som naturens egne rensningsanlæg. De næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor fra landbruget, som ellers ville være ført med Bjørnsholm Å til Limfjorden, bliver i stedet brugt af søens planter. Der har taget adskillige år og tre omfattende jordfordelinger at opkøbe de nødvendige jorde til at genoprette søen. - Jordfordelingerne har været et omstændigt arbejde, men det er lykkedes, så landmændene også er tilfredse med resultatet, og det er vigtigt i en proces som denne, påpeger Martin Nissen Nørgård. Undervejs har naturgenopretningen været ved at kuldsejle på grund af pengenød, da Folketinget ikke havde afsat tilstrækkeligt med penge til opkøb af landbrugsjorde, der skal blive til vådområder efter Vandmiljøplan-2. Derfor har de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde betalt 21 millioner for projektområdet, som fondene nu er den formelle ejer af. Senere vil hele området blive overdraget vederlagsfrit til staten. Derudover har Aage V. Jensens Fonde også betalt et millionbeløb til etableringen af de nye rekreative tilbud ved Vilsted Sø.