Redningsvæsen

Naturpleje udløste brandalarm

SVINKLØV: Hanherred Statsskovdistrikts arbejde med naturpleje af et engområde ved Sletteåvej fik mandag sidst på eftermiddagen forbipasserende til at slå brandalarm, da de opfattede en afbrænding af kvasdyngerne som en naturbrand. Brandvæsenet fra Fjerritslev rykkede ud og slukkede bålet, men forstfuldmægtig Jens Østergaard fra skovdistriktet oplyser, at der var tale om en kontrolleret afbrænding, efter at området omkring Sletteå var ryddet for uønskede træer og buske. - Når vi har ryddet området, kører vi det fældede væk og brænder det af i en bunke. Det er en fugtig årstid, og det foregår på lave arealer, så der er ikke fare på færde. Jens Østergaard oplyser, at skovdistriktet plejer at underette politi og Falck på forhånd om de kontrollerede afbrændinger, så man er sikker på at undgå de unødvendige udrykninger. - Det er muligvis glippet i dette tilfælde, og det er vi ved at undersøge. ms