Naturprojekt er kuldsejlet

Amtet giver op - fire års arbejde og EU-millioner er spildte

Ådalen mellem Fyrkat og Hobro skulle efter planen oversvømmes og blive til sø og fugtige enge, der kan trække kvælstof ud, så Mariager Fjord belastes mindre. Arkivfoto: Torben Hansen

Ådalen mellem Fyrkat og Hobro skulle efter planen oversvømmes og blive til sø og fugtige enge, der kan trække kvælstof ud, så Mariager Fjord belastes mindre. Arkivfoto: Torben Hansen

HOBRO:En strid om blot to hektar fugtig eng har hevet luften ud af et af de største naturgenopretningsprojekter i Nordjyllands Amt. To lodsejere kan ikke blive enige om betingelserne for mageskifte, og Nordjyllands Amt opgiver derfor at lade vandmasserne slippe løs og igen oversvømme Fyrkat Ådal. - Det er småtskårethed af værste skuffe, siger næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen (S), Hobro, som har været en af de varmeste fortalere for projektet. Han tilføjer, at amtet i fire år har haft et forbilledligt samarbejde med direktør Svend Møller Hansen, Hobro. Han har opkøbt jord og ejer i dag det meste af de omkring 86 hektarer, der efter planen skal oversvømmes. To hektar eng midt i det hele har Svend Møller Hansen bare ikke skøde på. De tilhører gårdejer Børge Nielsen, Nr. Onsild. Og han er ikke til sinds blot at sælge til Svend Møller Hansen. Han vil have skiftet engjorden ud med høj markjord. Han har tilbudt at betale prisdifferencen efter markedsprisen, men det vil Svend Møller Hansen ikke være med til. Han vil ikke af med jorden. Ærgerligt - De to kan åbenbart ikke blive enige. Derfor har vi med stor beklagelse måttet opgive projektet, beklager formand for amtets udvalg for teknik og miljø, gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro. - Det er utroligt ærgerligt. Ikke alene ville vi med de oversvømmede enge kunne skabe fantastiske betingelser for fugle- og dyreliv, men vi ville også få et naturreservat, som ville være med til at trække kvælstof fra fjorden, konstaterer Kirketerp. Loven åbner rent faktisk mulighed for at ekspropriere til formålet, men der er en god forklaring på, at amtet i 12. time ikke griber til det våben. - Vi er jo tæt på at lukke butikken, og vi kan ikke nå at gennemføre en ekspropriation, siger Niels Kr. Kirketerp. Mister EU-millioner Når håndklædet kastes i ringen vinker amtet farvel til de omkring to millioner kroner, projektet var stillet i udsigt via EUs fonde. Amtets eget bidrag til naturgenopretningen vil i stedet blive brugt på andre områder til forbedring af miljøet. Hvis projektet på et senere tidspunkt skal tages op igen, bliver det af Mariagerfjord Kommune. Om det sker er dog mere end tvivlsomt. - Pengene er jo væk, og spørgsmålet er, om vi i den nye kommune får mulighed for at løfte et sådant projekt. Det bliver i hvert fald ikke lige med det samme, beklager formanden for Mariagerfjord Kommunes tekniske udvalg, Preben Christensen (S), Hobro. Han er også formand for det nuværende tekniske udvalg i Hobro Kommune, og han lægger ikke skjul på en utrolig skuffelse over, at det hele alligevel ikke bliver til noget. En katastrofe - Det er en katastrofe. Jeg er målløs og dybt forundret over, at det hele er faldet, blot fordi en enkelt lodsejer har stillet sig på tværs, siger Preben Christensen. Amtet har i øvrigt forgæves søgt at mægle mellem parterne, og amtet har også uden held forsøgt at finde et stykke statsligt eller kommunalt jord, som kunne indgå i et mageskifte. - Formelt sker der nu det, at amtet trækker den fredningssag tilbage, der er rejst for dele af projektet. Ligeledes meddeler vi Skov- og Naturstyrelsen, at amtet ikke kan udnytte det tilsagn om midler fra Vandmiljøplan II, som styrelsen har givet, oplyser sagsbehandler Peter Larsen, Naturkontoret i Nordjyllands Amt.