Naturprojekt risiker forlis

Uenighed om erstatning

HOBRO:Vandmiljøet og Mariager Fjord bliver taberen, hvis et naturgenopretningsprojekt i Onsild Å-dal ved Hobro forliser. Det er tæt på at sejle sikkert i havn, men et nej fra en lodsejer kan i sidste øjeblik sende fire års planlægning og forhandling i skraldespanden. Med Onsild Å flyder kvælstof i Mariager Fjord, som i forvejen er belastet. Derfor vil amtet skabe et 87 hektar stort område med sø og våde enge i å-dalen vest for Hobro. Det skal ske ved frivillige aftaler med lodsejerne, og de aftaler er stort set på plads. Men den største jordejer, Svend Møller Hansen, Thostrup Hovgård, har hele tiden betinget, at al hans jord i ådalen skal være en del af naturgenopretningen. Men Skov- og Naturstyrelsen vil ikke godkende 20 hektar højtliggende markjord som en del af vandmiljøprojektet. Derfor hænger amtet alene på erstatning, hvis arealet skal med. - Det vil koste os en million kroner, og de penge har vi ikke råd til at betale. Desuden er der ingen miljømæssig begrundelse for at gøre det, siger Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets udvalg for teknik og miljø. Han og mange andre holder nu vejret og håber, at Svend Møller Hansen alligevel vil bidrage med 77 hektar til det nye vådområder. Hvis ikke, må amtet droppe planen. Svend Møller Hansen, der også står bag en af Hobros største virksomheder, DS Koncernen, vil have erstatning for de sidste 20 hektar, fordi arealet er for lille og kuperet til, at det kan betale sig at dyrke det. NORDJYSKE Stiftstidende har spugt ham, om projektet i Onsild Å-dal, men han har absolut ingen kommentarer til avisen. Vandmiljøprojektet ved Hobro kan skåne Mariager Fjord for 27 tons kvælstof om året. Det svarer til 2,2 procent af den samlede belastning.