Lokalpolitik

Naturskøn perle skal renoveres

Store Leader+-projekter sætter fart på Østervrå

ØSTERVRÅ:Godt 300.000 kroner skal bringe Østervrå Anlæg tilbage til tidligere tiders perle i midtbyen, men andre projekter og ønsker er på vej både syd og nord for byen. Et Leader+ projekt i Østervrå, der skal bringe byens gamle anlæg på fode igen har fået bevilget kr. 147.500,- fra Leader+ puljen og et tilsvarende beløb fra Sæby Kommune. Dertil kommer kr. 20.000,- fra Spar Nord Fonden til borde og bænke. Det var blot en af flere spændende oplysninger, der blev givet ved Østervrå Borgerforenings årlige generalforsamling. Formand Kim Dybdahl gav i sin årsberetning udtryk for et travlt år med mange møder især omkring to større Leader+ projekter, som borgerforeningen er kommet rigtig langt med. To arbejdsgrupper har været i gang med hver sit projekt. Det ene gælder byens anlæg, mens det andet projekt drejer sig om området syd for byen, der er udlagt med primitiv campingplads, naturlegeplads og et rekreativt område med sø og et tilhørende stianlæg. Arbejdsgruppen har få godkendt projektet - Østervrå Naturprojekt, der skal gøre området endnu mere attraktivt end det er i dag. Det igangværende projekt er dog blot første etape i en række af seks delprojekter, der skal få hele området til at fremstå som en helhed - en naturpark. Borgerforeningen håber med realiseringen af projekterne at kunne skabe et større fællesskab til fordel for byen. Endnu et projekt er muligvis på vej, idet en gruppe af borgere i byens nordlige ende ved Primulavej gerne vil have noget gjort ved området, hvor den tidligere containerplads har ligget. Både som værn mod støjen fra Brønderslevvej, men også for at byen til den side kan få et mere indbydende udseende. Kim Dybdahl lagde heller ikke skjul på, at den nye kommunestruktur helt sikkert vil give borgerforeningen større betydning fremover. I og med at der bliver længere til beslutningstagerne, så bliver der også større behov for at have et stærkt lokalt talerør. Den årlige Skt. Hans aften blev afviklet af borgerforeningen i samarbejde med byens spejdere samt Frode Thule Jensen og Karoline Holst, et arrangement som foreningen håber kan blive en god tradition i Østervrå. I det nye år vil borgerforeningen komme med nye tiltag, der skal være med til at tjene penge ind til driften af anlægget, som beløber sig til ca. kr. 3.500,-. De fremmødte, holdt på formandens opfordring, et minuts stilhed til minde om en af foreningens og byens aktive støtter gennem årene - Erling Christensen, der døde i slutningen af 2004. Til bestyrelsen var der genvalg af Per Therkildsen, mens Inger Thomsen og Claus Falden blev valgt i stedet for Sonja Madsen og Søren M. Tannebeck. Sonja Madsen fortsætter dog sit arbejde i gruppen omkring Østervrå Anlæg. Suppleant blev Arne Boelskifte, der afløser Peter Karlsen. Kasserer Per Therkildsen fremlagde regnskabet, der viste et pænt lille overskud. Fra flere af de fremmødte var der stor ros til borgerforeningen for det stigende aktivitetsniveau.