EMNER

Naturskolen og venskabsforening får tilskud til indkøb af cykler

Mulighed for at søge om tilskud hos folkeoplysningsudvalget til aktiviteter

HIRTSHALS:Folkeoplysningsudvalget i Hirtshals Kommune opfordrer foreninger og andre, der har forslag og ønsker om at gennemføre forskellige integratonsfremmende aktiviteter, til at henvende sig. - Vi håber, at der kommer mange ideer frem, siger formanden for folkeoplysningsudvalget, Robert Lauritsen, Bindslev. Der er muligt at sende ansøgninger om tilskud i det omfang, der måtte være ekstraudgifter forbundet med at realisere forslagene. Baggrunden for støtten skal ses i forbindelse med realiseringen af Kulturplan 2001, hvor Folkeoplysningsudvalget har afsat et beløb til gennemførelse af forskellige projekter. Det er sket i forlængelse af, at børne- og kulturudvalget har valgt integration som dette og næste års indsatsområder på kulturområdet. - Vi ved, at mange foreninger gerne vil bidrage til en god integration. Samtidig er vi opmærksomme på, at netop traditionen med foreninger er fremmed for mange af de nye borgere, der kommer fra andre lande, påpeger Robert Lauritsen. - Netop derfor vil vi i folkeoplysningsudvalget meget gerne støtte op om foreningernes initiativer ved at give denne mulighed for økonomisk støtte. Folkeoplysningsudvalget har allerede modtaget den første ansøgning, hvor Naturskolen og Den Tværkulturelle Venskabsforening har søgt og fået 5000 kr. til indkøb og reparation af gamle cykler. Cyklerne skal dels bruges til cykelture i forbindelse med arrangementer i Den Tværkulturelle Venskabsforrening, dels fungere som reservecykler i Naturskolen. - Vi glæder os meget over, at der findes nye veje for samarbejde på integrationsområdet, som det sker her mellem en forening og den kommunale naturskole, siger Robert Lauritsen.