Natursti til mindst fire millioner

Lokale i Ørebro-området arbejder på cykelsti rundt til seværdigheder

Lokalpolitik 20. juni 2003 08:00

ØREBRO: Gennem et stykke tid har en gruppe lokale folk i Ørebro-området arbejdet med et stort projekt: En natursti. Nu er de kommet så langt, at de har kunnet fremlægge en mere detaljeret beskrivelse for Fjerritslev Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø. Udvalget har nu sagt god for et såkaldt kommissorium for en arbejdsgruppe med lokale beboere. Dog ingen kommunale repræsentanter. Ifølge udvalgsformand Jørgen Eriksen (V) er det i tråd med kommunalbestyrelsen, at der ikke udpeges politikere til styregrupper. Dels er der en chance for et mere effektivt arbejde, når lokale engagerer sig i det. Dels vil byrådet gerne - generelt set - forhindre, at politikere kommer i en interessekonflikt. Men udvalget ser positivt på projektet: - jeg synes, at det lyder spændende. Det er bestemt et forsøg værd at gøre noget, der kan skabe mere aktivitet i området, siger Jørgen Eriksen. Nu kommer så det mindst lige så store arbejde med at skaffe penge til projektet. Og der skal fire-fem millioner kroner til. Tanken går på at lave en cykelsti, eller nærmere et sammenhængende stiforløb, der forbinder Husby, Skerping, Korsholm, Gøttrup, Gøttrup Holme og besøgscentret ved Vejlerne. Cyklisterne skal således kunne komme rundt til forskellige seværdigheder. Lige nu er der 22 punkter på tegnebrættet. Det er for eksempel Husby Hole, Gøttrup Fiskepark, besøgslandbrug, gallerier og udsigtstårne. Målgruppen er især turister, så naturstien kan kobles til de regionale stier, og derigennem sættes der mere fokus på Ørebro-området. Det er meget godt i tråd med, at amtet har peget på Ørebro-området som et sted, hvor der gerne må ske en større udvikling. En sidegevinst vil være, at stien kan gøre det mere sikkert for skolebørn at cykle til og fra Ørebroskolen. Trafiksikkerheden ved skolen har været et varmt emne gennem længere tid. Projektgruppen vil søge om EU-midler (Leader+) samt støtte fra puljer under Indenrigsministeriet, Friluftsrådet og andre steder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...