Naturstyrelsen beder politiet om hjælp

Vi har en tidsplan at overholde, siger skovrider Ditte Svendsen. Politiet håber at kunne undgå magtanvendelse.

- Vi er blevet pålagt en opgave af et bredt flertal i Folketinget, og vi har en tidsplan, som vi skal forsøge at holde, siger skovrider Ditte Svendsen. Arkivfoto: Peter Mørk

- Vi er blevet pålagt en opgave af et bredt flertal i Folketinget, og vi har en tidsplan, som vi skal forsøge at holde, siger skovrider Ditte Svendsen. Arkivfoto: Peter Mørk

Både lørdag morgen og igen mandag forsøgte Naturstyrelsen Thy forgæves at komme i gang med træfældningen omkring det areal, hvor der skal rejses syv vindmøller til testcentret i Østerild Klitplantage. Nu har skovrider Ditte Svendsen bedt politiet om hjælp til at bane vej for skovningsmaskinerne. Hidtil er det lykkedes for en gruppe på 30-40 aktivister at blokere for arbejdet, idet hverken Naturstyrelsen eller politiet har ønsket en konfrontation. Bedt om politiets hjælp - Men efter to forsøg må vi indse, at vi ikke kommer videre ad den vej. Så vi har bedt politiet om at få hjælp til at komme i gang, siger Ditte Svendsen. Hun tilføjer: - Vi er blevet pålagt en opgave af et bredt flertal i Folketinget, og vi har en tidsplan, som vi skal forsøge at holde. Skovrideren og to andre repræsentanter fra Naturstyrelsen Thy mødtes mandag formiddag med vicepolitiinspektør Ralf Hove Larsen og en anden leder fra Thisted Politi samt politiinspektør Kaj Stendorf fra Midt- og Vestjyllands Politi Holstebro for at diskutere, hvordan situationen bedst kan håndteres. Undgå magtanvendelse Ralf Hove Larsen forklarer, at mødet blandt andet skulle tage stilling til, hvilken rolle politiet bør spille. - Af gode grunde kan jeg ikke komme nærmere ind på de konkrete tiltag, der blev drøftet på mødet med Naturstyrelsen, Thy, siger Ralf Hove Larsen, der dog giver udtryk for, at det ikke bliver nødvendigt at anvende magt. - Vi vil helst ikke bruge magt, hvis vi kan undgå det, men det er ikke noget, som vi afgør, påpeger han. For så vidt angår politiets mandskabsmæssige ressourcer fremhæver Ralf Hove Larsen, at det spørgsmål bliver afklaret af politiinspektør Kaj Stendorf. I første omgang skal der fældes 12 hektar skov for at give plads til en anlægsvej. Derefter skal der ryddes skov på selve møllestandpladserne. Alt i alt skal der fældes 266 hektar skov i Østerild Klitplantage for at gøre plads til testcentret.