Husby

Naturtur med historisk indhold

{ HUSBY HOLE: Lørdag eftermiddag kan man komme med på en naturtur i Husby Hole, hvor der både fortælles om områdets dramatiske historie og om den omfattende naturpleje, Jammerbugt Kommune har gennemført i det kuperede hedelandskab. Leder af turen er Anne Mette Knudsen fra kommunens natur- og miljøafdeling.