EMNER

Naturvandringved milens fod

RAABJERG: Mandag 14. oktober klokken 14 inviterer Nordjyllands Statsskovdistrikt på en vandring i naturen nær Raabjerg Mile. Mødestedet er p-pladsen ved milen, og herfra går deltagerne til området ved Lille Plantage. Turen varer cirka to og en halv time, og undervejs byder distriktet på vand og øl. Deltagerne vil få en orientering om og indblik i den indsats, der gøres for at genskabe klitheden omkring Råbjerg mile. Tilgroning af de naturlige klitter med selvsåede nåletræer er blevet et stigende problem i Raabjerg mile området. Lyskrævende planter, insekter og padder, der trives på de åbne arealer, er truet flere steder i området på grund af tilgroning. Derfor har EU besluttet at støtte genskabelsen af de naturlige klitheder, som specielt findes i større udstrækning i Vest- og Nordjylland. Skov- og Naturstyrelsen fik derfor, via EU`s LIFE-ordning et tilskud på cirka 20 millioner kroner eller 60 procent af projektomkostningerne, til at gennemføre en indsats for klithederne i Danmark de kommende fire til fem år. Nordjyllands Statsskovdistrikt har derfor, sammen med Nordjyllands Amt, planlagt rydning af selvsåede nåletræer på i alt 510 hektarer omkring Raabjerg mile. Det omhandler området lige nord for Milen, et areal vest for selve Milen, arealer sydvest og nord for Raabjerg kirke samt de store klitarealer syd for Milesøerne. Rydningerne er startet ved Lille plantage nord for Milen og det er her Nordjyllands statsskovdistrikt indbyder til den første naturvandring, hvor der bliver lejlighed til at se hvordan rydningen foregår. Alt dette og yderlig information kan man kan få ved at møde op på P-pladsen ved Råbjerg mile mandag 14. oktober. Her vil naturvejleder Villy Hansen og skovfoged Erling Christensen guide deltagerne rundt på turen. W.