Naturvidenskab i fokus på Folkeuniversitetet

Voksenundervisning 29. september 2002 08:00

LØKKEN: Hører naturvidenskabelig indsigt til almen dannelse? Med dette spørgsmål som udgangspunkt taler museumsinspektør Hans Buhl, Stenomuseet, Århus, i Løkken-Vrå Folkeuniversitet tirsdag 1. oktober på Vrå Højskole. Hans Buhl fortæller om sit foredrag: "Mange mennesker betragter nærmest kultur og naturvidenskab som modsætninger. Men jeg vil i foredraget vise, at den naturvidenskabelige udvikling i de sidste par tusinde år er sket i et tæt samspil med den almene, kulturhistoriske udvikling. Jeg vil specielt se på, hvordan det naturvidenskabelige verdensbillede har præget vores generelle opfattelse af verden. Vores egen tid er måske mere end nogensinde præget af teknologi og naturvidenskab - ikke desto mindre er der mange, der overhovedet ikke interesserer sig for disse emner. Men det er et problem, for hvis man ikke har en vis indsigt i dem, har man heller ikke mulighed for at tage del i den demokratiske beslutningsproces omkring dem. Grundtvig og folkeoplysningen gjorde almuen til en del af folket. Nu risikerer vi, at den tekniske og naturvidenskabelige udvikling gør en stor del af befolkningen til en ny almue."

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...