Navn på ny leder klar efter nytår

Bestyrelsen for Borremose Ungdomsskole har fundet egnet kandidat

BORREMOSE:Bestyrelsen for Borremose Ungdomsskole har i denne uge haft en kandidat til forstanderstillingen til ansættelsessamtale. Stillingen bliver ledig efter sommerferien, når konstitueret forstander Jens Aagaard Nielsen fratræder for at gå på pension som 62-årig. Han tiltrådte 1. maj i år, da daværende forstander Bent Laursen efter samarbejdsvanskeligheder med lærergruppen fratrådte med øjeblikkelig virkning efter knap et års virke. Sammen med tre af de ansatte på ungdomsskolen har bestyrelsen udgjort et ansættelsesudvalg. - Stillingen som ny forstander har ikke været officielt opslået, i stedet er kandidaten udvalgt blandt fem emner i en lukket kreds, forklarer gårdejer Preben Vadsholt fra Overlade ved Løgstør, formand for skolebestyrelsen. Efter ansættelsessamtalen har udvalget i denne uge haft endnu et møde internt, hvor kandidaten og forløbet af ansættelsessamtalen er blevet gennemdrøftet. - Resultatet blev, at vi over for repræsentantskabet nu enstemmigt indstiller vedkommende til at blive ny forstander for Borremose Ungdomsskole fra næste sommer, tilføjer Preben Vadsholt. Alle ansatte høres @Brød.9.u-indrykRepræsentantskabet skal derfor nu indkaldes ekstraordinært med mindst 14 dages varsel, og bestyrelsesformanden forventer det kan ske allerede fredag 9. januar. - Inden den endelige afgørelse siger vores ansættelsesprocedure, at kandidaten skal i høring blandt skolens ansatte. Af samme grund regner vi med, at de får et præsentationsmøde med ham 9. februar forud for repræsentantskabets møde, fortæller Preben Vadsholt. Han ønsker ud over at sige, at forstanderkandidaten er af hankøn ikke at komme med yderligere oplysninger om faglig baggrund og andet relevant, før repræsentantskabet har afgjort stillingsbesættelsen på deres ekstrordinære møde 9. januar.