Navne og steder i Hornum herred

BØGER Ole Færch: "Diplomatarium Hornumense" Et diplomatarium? Hornumense? Det kunne lyde som et tryllerim fra Pyrus og hans nissementor Guttenborg, men nej... og så måske alligevel. Det har givetvis kostet ekstraordinær koncentration og målbevidsthed på niveau med Guttenborgs! En utrættelig indsats og utallige arbejdstimer må manden bag have lagt i det overvældende projekt. Manden bag, den aalborgensiske lokalhistoriker og slægtsforsker, Ole Færch har samlet (næsten) alle dokumenter fra Hornum herredsting og gengiver dem fuldstændigt eller delvist eller giver en henvisning til anden udgivelse. I det første dokument 31. maj 1216 stadfæster pave Innocens III, at bispesædet i Viborg besidder kirkerne i bl. a. Nørholm, Storvorde og Sejlflod. Tænk en gang: en forårsdag i 1216 sad paven i Rom og tænkte på Nørholm, Storvorde og Sejlflod! Sidste kilde fra 31. oktober 1636 omhandler et mageskifte, der bl. a. berørte en gård i Klæstrup, Voxle sogn, Hornum herred. Herimellem ligger 420 år og ca. 1.000 sider. Det er en sand guldgrube for lokalhistorikere og slægtsforskere. Naboers skænderier om skellets rette beliggenhed er blevet afgjort her ved de såkaldte tingsvidner, og ejendomshandler er blevet tinglyst, dvs. offentliggjort på tinget og ejendommen derved skødet, dvs. lidt jord er lagt i en flig af køberens frakke. I marts måned 1498 læser vi f. eks., at Simon Lauridsen sælger sin gård i Årestrup til "de velbyrdige Svende" Erik, Chresten og Jens Sommer, og han har allerede fået pengene. Utallige er de problemer, der har været mellem bønderne i Hasseris og i Restrup om skellet i engene. Det lykkes fuldtud Ole Færch at vise, hvor omfattende kildemateriale til middelalderen vi faktisk har. Navne og steder - lige til at gå til. Ole Færch har tidligere skrevet slægtshistoriske bøger og artikler, men denne udgivelse må være hans foreløbige hovedværk. Det er imponerende. Forståeligt at historikeren på et tidspunkt må sige stop og efterlade et spørgsmålstegn hist og tre prikker pist. Moppedrengen udkommer i 200 eksemplarer, som må formodes at blive revet væk af arkiver og biblioteker. Forlæggeren - ham selv - fortjener egentlig at få udsolgt. Prisen er kun 600 kr. og en Cd-rom medfølger. Det er et anerkendelsesværdigt arbejde. Per Pilekjærkultur@nordjyske.dk Ole Færch: "Diplomatarium Hornumense". Bind 1 1216 - 1581 og bind 2 1582 - 1636 i alt ca. 1.050 sider, indlagt Cd-rom med hele diplomatariet. 600 kr. Eget forlag