Lokalpolitik

Navnedebatten lever på ny

Klokkerholm-borger bringer historisk relateret navn på banen

DRONNINGLUND:Der er kommet fornyet liv i debatten om navnet på den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune, efter at det er kommet frem, at dette navn måske ikke kan godkendes af Indenrigsministeriet. Forleden var det således borger Niels Kristian Jakobsen, Dronninglund, der i NORDJYSKE kom på banen med et forslag om at kalde den nye storkommune for Brønderlund Kommune, og han følges nu til dørs af Niels Jørgen Larsen, Klokkerholm, der bringer et andet navneforslag i spil. Han ser gerne, at man benytter kommunesammenlægningen til at vælge et helt nyt og radikalt ændret navn, og han foreslår derfor, at den nye storkommune skal hedde Vendila Kommune. Niels Jørgen Larsen forklarer sit forslag med, at navnet er originalt, har relation til ordet Vendsyssel, er kort og mundret samt nyt og neutralt i forhold til ønsker fra de nuværende to kommuner. Samtidig påpeger Niels Jørgen Larsen, at navnet har historiske relationer. Vendila er således blandt andet nævnt i historiske beretninger som Vendsyssels første hovedby fra vikingetiden (år 800-1050), ligesom navnet Vendila er nævnt som både by- og landskabsnavn i forbindelse med, at bisp Adalbert af Bremen i 1060'erne indsatte bisp Magnus i Vendsyssel. Vendila omtales i Resens Atlas fra 1680'erne også som Vendsyssels hovedby.