Navnestrid kan ende i retten

Aalborg Håndboldklub overvejer at slæbe Aalborg Håndbold i retten. Den lille amatørklub føler, at den store, professionelle ligaklub har krænket dens navn.

Aalborg Håndbolds cheftræner Robert Hedin i forgrunden for det logo, der har medført masser af palaver i aalborgensisk håndbold.
Foto: Henrik Bo

Aalborg Håndbolds cheftræner Robert Hedin i forgrunden for det logo, der har medført masser af palaver i aalborgensisk håndbold. Foto: Henrik Bo

Formanden for Aalborg Håndboldklub, Nicki Larsen, er skuffet over, at der ikke findes lovhjemmel inden for Dansk Håndbold Forbund til, at man kan få sanktioneret en navneændring af Aalborg Håndbold. - I ligareglementet inden for DHF’s love står der bare, at klubnavne ikke må indeholde firmanavne, produktnavne eller navne af politisk, religiøs eller racistisk art. Der står intet om, at man ikke må hedde det samme, lyder det undrende fra Nicki Larsen, som retorisk spørger: - Men hvad tror du der ville ske, hvis man åbnede en klub der hedder AG København Håndbold? Den anden hedder jo kun AG København. Det er jo akkurat det samme, og jeg er sikker på, at der ville lyde et ramaskrig, konstaterer Nicki Larsen, som mener, at denne tvist mere burde høre under den almindelige selskabslov under Sø- og Handelsretten. Skyde over målet - I aktieselskabsloven står der tydeligt, at firmanavnene skal kunne skelnes tydeligt fra hinanden. Det har nogen tabt en sag på før. Da vi også har et cvr-nummer, burde vi høre under den lovgivning. I Dansk Håndbold Forbund rådede man Aalborg HK til at prøve sagen ved en civilretslig domstol nu når klubben havde udtømt sine klagemuligheder i idrætsligt regi, hvor Aalborg HK altså både har prøvet sagen ved Dansk Håndbold Forbund, DHF’s appeludvalg samt Danmarks Idræts-Forbund. Men hos sidstnævnte DIF vandt Aalborg Håndbold kun sagen over Aalborg Håndboldklub med 3-2 i stemmer. - Det viser, at vi har en sag. Vi overvejer stadig, om vi skal prøve sagen af ved en civilretslig domstol, for det her er ikke fair. I Aalborg Håndbold tager direktør Jan Larsen truslen om en civilretslig sag roligt. - Det er et frit land, og der er sikkert en masse advokater, som vil gnide sig i hænderne. Men jeg mener nu det er at skyde over målet, siger han.